Positieve boodschap Mariafeesten 2021

Dag lieve mensen van Bree

Bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar en de start van de Advent, waarbij we verwachtend uitkijken naar Kerstmis, wilden wij jullie graag het programma van de Mariafeesten in 2021 bekendmaken.
Corona heeft heel wat problemen en vragen doen rijzen om anders te beslissen. Sinds februari hebben we niet meer kunnen overleggen en samenwerken in onze werkgroepen. Dit maakt het allemaal moeilijk.
Wat kan nog? Wat mag nog? Wat verwachten we nog? Wat willen we nog?

We hebben ons oor te luisteren gelegd bij Maria en de ontstaansgeschiedenis van de Mariafeesten in Bree. De traditie van de Mariafeesten is ontstaan in 1696 nadat een Broederschap Onze-Lieve-Vrouw der VII Weeën werd opgericht. Wanneer ziekte, dood of onheil dreigde werd bij het beeld vóór Maria het rozenhoedje gebeden om hulp en bijstand te bekomen. In 1721 waren de eerste 25-jaarlijkse jubelfeesten één groot dankmoment na het overwinnen van pest en andere ziekten, danken om Maria’s bescherming en moederlijke liefde.
Vandaag worden we getroffen door een pandemie, waarvan we het begin wel kennen maar nog lang niet het eindpunt. Net dat beangstigt en verlamt ook ons, het kernteam. Daarom willen we in 2021 niet groots feesten, wat we eigenlijk ook niet kunnen. We willen Maria, beschermvrouwe van Bree, wel vragen ons te behoeden en doorheen deze moeilijke tijd te loodsen.

Maria, reik ons wegwijzers aan.
Sta ons bij in ons dagelijks zorgen voor elkaar.
Mogen wij af en toe in gebed en bezinning, in ontspanning en cultuur bij u te gast zijn.
Doordring ons van uw gaven en doe ons in 2021 groeien als leerlingen van uw Zoon.
Geef ons richtingen aan. Bewerk ons met uw luisteren en raad.
De initiatieven die wij ontplooien in 2021 zullen klein zijn, maar in hun eenvoud krachtige tekens zijn van anders en nieuw leven.

Lieve bewoner van de pastorale eenheid Emmaüs Bree en omstreken, open je hart voor de boodschap die Maria ons vandaag wil brengen.
In allerhande initiatieven zal en kan je haar ontdekken en we zijn er zeker van dat blijdschap om haar en haar Zoon Jezus ons zal leiden doorheen het coronajaar 2021. Een beladen jaar met veel vragen en onzekerheden, maar ook een jaar dat kansen zal geven aan vele mensen, aan de minsten het meest.

Wat er zal gebeuren?

  • Eucharistie vieren we dagelijks en wekelijks op zondag, op 1 augustus en 26 september 2021 extra feestelijk. Via TV zal deze viering Vlaanderen overspannen en Maria van Bree zal Maria van Vlaanderen worden. Vanuit Bree zal zij uitgedragen worden over alle grenzen heen.
  • Op 15 augustus 2021, Maria Tenhemelopneming, gaan we samen eucharistievieren en Maria danken, verbonden en verenigd rond haar beeld(tenis) in de zondagskerk.
  • Nu al kom je haar tegen op zoveel plekken, op kruispunten, langs wegen of in verscholen hoeken. Al deze kapelletjes zullen in 2021 pleisterplekken worden, waar verhalen van elke dag gedeeld worden met elkaar en met haar.
  • Creatieve handen gaven Maria een gelaat in teken- en schilderwerk. Iedere kunstenaar wil tijdens een tentoonstelling laten zien wat Maria voor hem betekent. Haar licht laten we over ons heen schijnen. Zoals de kunstenaars zal de toeschouwer uitgenodigd worden om anders te kijken naar mens en wereld.
  • Verenigingen zullen Maria ‘programmeren’ in hun aanbod aan activiteiten. Hopelijk doen ze dat allemaal, op ieders maat en mogelijkheden. Van een aantal lezingen, een kaart met Mariagebeden, concerten, gebedsmomenten, over een speldag in de jeugdbeweging tot een moederdagbrunch bij de harmonie, afhankelijk van wat corona toelaat willen we een jaar lang Maria aanwezig laten zijn onder de mensen en Maria met hen op weg laten gaan. Ze zal sterker zijn dan het virus.

Nergens worden op dit ogenblik grootse feesten met luister, praal en pracht voorzien. Geen grootse optochten en samenkomsten met zang en dans, geen volksfeesten en manifestaties staan geprogrammeerd. Omdat corona het niet toelaat, maar vooral omdat Maria anders nabij wil zijn in 2021. Maria was een doodgewone vrouw. We streven naar eenvoud naar het voorbeeld van Maria.

Daarom nodigen we jullie ook uit om in de loop van het jaar allen, met enkelen, de buurt of de vereniging zelf nog initiatieven te nemen om Maria uit te nodigen als gids in ons leven. Alles kan en mag. Neem deel aan deze activiteiten. Kies en kom. Denk en doe. Leef en beleef. Zo wordt 2021 een ècht Mariajaar. Een jaar om met Maria op weg te gaan, een blik te werpen op Maria, bij Maria te gast te zijn, met Maria te bidden, Maria is er voor iedereen, ook voor jou. Maria, u bent graag gezien.

Meldt deze initiatieven bij Francine Drijkoningen, coördinator Mariafeesten 2021, via dit formulier.
Een variabele agenda, die u regelmatig kan vinden in Kerk en Leven, de sociale media, deze website, facebook en nieuwsbrieven Mariafeesten 2021 Bree. Een rijk aanbod, creatief, bezinnend en maatschappij betrokken, dat ons met Maria doorheen corona loodst. Ons allen tot blije mensen maakt, bereid om samen met elkaar een nieuwe wereld te bouwen, een stukje aards paradijs in Bree.

Laten we in het Mariaal jaar 2021 in dankbaarheid met deze positieve boodschap samen met Maria op weg gaan. Wij hebben Maria meer dan ooit nodig in deze coronacrisis.

Met blije, enthousiaste en dankbare groeten

Kernteam
Mariafeesten 2021 Bree