Nieuwsbrief 08

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 08 van december 2020 en januari 2021 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. We blikken terug op de voorbije feestdagen.

Even stil…

Echt Kerstmis vieren in coronatijd

Dit jaar verwachten we beperkingen en ongemakken.
Laten we denken aan de kerst van de Maagd Maria en de heilig Jozef.
Het was niet allemaal rozengeur en maneschijn.
Hoeveel moeilijkheden hadden ze. Hoeveel zorgen.
Toch hebben geloof, hoop en liefde hen geleid en gesteund.
Moge het ook voor ons zo zijn.
Moge deze moeilijkheden ons helpen om intenser Kerstmis te ervaren, om minder te consumeren.
Moge Kerstmis meer religieus, authentieker, meer echt zijn.
Paus Franciscus

Bij Maria, Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën

Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën
Sint-Michielskerk Bree

Sinds kort kunnen we in de gerestaureerde dekenale Sint-Michielskerk van Bree weer bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën terecht om te bidden om troost te geven om wie ziek of eenzaam is, om zorgverleners te bemoedigen in deze coronatijd, om ons nabij te zijn in deze tijd waarin velen angst en onmacht beleven, om Maria te danken voor hulp en bescherming. Wij hebben Maria meer dan ooit nodig in deze coronatijd. Tegen februari zal het weer mogelijk zijn om een kaarsje te laten branden.

Vooruitzicht 25-jaarlijkse Mariafeesten 2021 Bree

We zullen een Mariaal jaar tegemoet gaan waarin we Maria vieren in alle eenvoud. Afhankelijk van wat corona toelaat willen we een jaar lang Maria aanwezig laten zijn onder de mensen en Maria met hen op weg laten gaan. Ze zal sterker zijn dan het virus. 2021 wordt een ècht Mariajaar. Een jaar om met Maria op weg te gaan, een blik te werpen op Maria, bij Maria te gast te zijn, met Maria te bidden, Maria is er voor iedereen, ook voor jou. Maria, u bent graag gezien.
Laten we in het Mariaal jaar 2021 in dankbaarheid met deze hoopvolle boodschap samen met Maria op weg gaan. Wij hebben Maria meer dan ooit nodig in deze coronacrisis.

Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Dinsdag 8 december 2020. Deze bijzondere status van Maria werd met een hoogfeest gevierd op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Tijdens dit feest werd herdacht dat Maria al vanaf haar geboorte is voorbereid op de taak die God voorbestemd heeft, namelijk het moederschap van Jezus.
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de katholieke kerk dat stelt dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Het dogma werd op 8 december 1854 door paus Pius IX afgekondigd en zette onder katholieken een nieuwe golf van Mariaverering in gang.

Kerstmis 2020

Vrijdag 25 december 2020.
Kerstmis of kerstfeest is van oudsher een belangrijk midwinterfeest. De geboorte van Jezus is een centraal thema in het christendom dat elk jaar met kerstmis herinnerd en gevierd wordt. De evangelisten Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus in de Bijbel. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem.

De geboorte van Jezus
Glasraam Sint-Michielskerk Bree – 1904

We lazen in het Het Belang van Limburg een interview met bisschop Patrick Hoogmartens: ‘Het diepste geluk komt voort uit wat je voor een ander doet’. De les die we volgens de bisschop uit corona moeten trekken. Aan de vooravond van een kerstfeest zag bisschop Patrick Hoogmartens ook kansen. ‘Door de ervaringen die we nu meemaken, zullen we misschien meer stilstaan bij het kerstmysterie dan ooit tevoren.’ Het werd een Kerstmis als nooit tevoren. We hebben het fysiek liturgie vieren met anderen, die toch een andere dimensie heeft gemist. We hebben voor het eerst Stille nacht, heilige nacht niet samen gezongen. ‘Door de omstandigheden was het dit jaar een nacht die stiller was dan anders, maar die ook iets van het heilige doet oplichten dat in het lied bezongen wordt. We zouden Kerstmis ook in de diepte kunnen bekijken. In de collectieve ervaring van kwetsbaarheid die we beleven, kunnen we meer open komen te staan voor het mysterie van wie God is. Hij heeft zich voluit laten kennen en kwetsbaar getoond in zijn Zoon die mens geworden is zoals wij en geboren is in een stal, want er was voor Hem geen plaats in de herberg.’

Kersttafereel in het retabel van het hoofdaltaar
Sint-Michielskerk Bree

Heilig Familie

Zondag 27 december 2020.
De Heilige Familie is de christelijke benaming voor het gezin waarin Jezus werd ge-boren, bestaande uit Jezus, zijn moeder Maria en voedstervader Jozef. Dat betekent ook dat onze familie mag genieten van de levende Heer, dat onze families kleine huiskerken zijn om het evangelie te verspreiden en gestalte te geven. Het beeld van de Heilige Familie is voorwerp van een bijzondere devotie in de Rooms-Katholieke Kerk.

Anna, Maria, Joachim Glasraam Sint-Michielskerk Bree – 1889
Maria, Jezus, Jozef – De Heilige Familie Glasraam Sint-Michielskerk Bree – 1903

Vrijdag 1 januari 2021, Maria, Moeder van God
Het feest van de Heilige Maria, Moeder van God is een hoogfeest binnen de Rooms-Katholieke Kerk dat valt op 1 januari, de laatste dag van de achtdaagse viering van Kerstmis. Op die dag viert de Kerk dat Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig Moeder van God is. In veel kerken is dit feest inmiddels omgedoopt tot het feest van de Heilige Familie.

Kerststallen: Bree, Beek, Gerdingen, Opitter, ’t Hasselt, Tongerlo

Warme oproep

We zijn op zoek naar beeldmateriaal van de vorige Mariafeesten. Mocht u foto’s, filmpjes, affiches, brochures, flyers, vlaggen,… in bezit hebben en wil u dit materiaal met ons delen mag u ons contacteren. mariafeestenbree2021@gmail.com of neem contact op via dit nummer 0498 07 63 32.

Na onze warme oproep ontvingen we deze affiche van de Mariafeesten 1946, waarvoor van harte dank.

Op de affiche zien we een pentekening van de Sint-Michielskerk Bree.

Helaas weten we niet wie de kunstenaar is van deze pentekening.

Misschien kan u, uw ouders of grootouders ons gegevens bezorgen.

U kan ons bereiken via bovenstaande contactgegevens, via mail of telefoon.
Alvast van harte dank om mee op zoek te gaan.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Dank

Dank voor het beeldmateriaal. Dank aan alle families, die reageerden op onze warme oproep en beeldmateriaal ter beschikking stelden.

Nawoord

We konden voor één keer Kerstmis niet vieren met familie en vrienden. We konden Kerstmis ook niet samen vieren in de kerk. Dat was een groot gemis. Wie al eens een middernachtmis bijwoonde, zal weten dat daar een sterke sfeer van verbondenheid hangt. We hebben écht Kerstmis in kleine kring of alleen gevierd. ‘Het was een beetje Kerstmis vieren zoals in Bethlehem. Heel eenvoudig, in een stal, met maar een paar mensen in de buurt, in een huiselijke sfeer. De koningen komen pas later, midden in de nacht. Van alle kerkelijke feesten is Kerstmis het meest familiale. Het is ook het feest dat het meest verbindt in de kerk en rondom de kerk. Maar wat we écht vieren op Kerstmis, kan corona niet afpakken: dat is de geboorte van onze leidsman, Jezus Christus.’ Laten we in het Mariaal jaar 2021 deze gedachte van bisschop Johan Bonny meenemen.

Heilige Familie
Sint-Michielskerk Bree

Gods akker zijt gij …
Hij zaait Zijn Woord en dit Woord wordt mens: Jezus!
Vandaag zaait God nog Zijn Woord: Hij zaait Jezus en Hij wordt mens in wie wil geloven …
God zaait Zijn Woord en de mens schrijft zijn evangelie …
beide samen zijn een groei in heiligheid!
Zalig Kerstfeest! Gelukkig nieuwjaar!
Jaak Janssen
Pastoor-deken Bree

Kerstlied

Susa Nina
Armand Preud’homme schreef heel bekende Vlaamse liederen, hij componeerde zo’n 450 liedjes. De bekendste hiervan zijn ‘Kempenland’, het kerstnummer ‘Susa Nina’, ‘de Poppenstoet’ en als bekendste ‘Op de purperen heide’. Het overbekende kerstlied ‘Susa Nina’ werd gecom-poneerd in 1941. Susa Nina; Zoet Kind, dit kerstlied werd vertaald in 18 talen.

Muziek: Armand Preud’homme
1904, Peer – 1986, Brasschaat
Tekst: Jozef Simons

Sint Jozef bereidde die wondere nacht
van ’t zuiverste strooisel een beddeke zacht
daarop heeft Maria met schamele vlijt
haar schreiende Kindje te slapen geleid.

Susa Nina, ’t Hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar ’t aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van ’t heelal.

De herders ontwaakten in ’t schitterend licht
aan hen werd de troostende boodschap gericht
een boodschap van vrede vanuit ’t paradijs
aan alle de goeden van wille zij peis!

Susa Nina, ’t Hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar ’t aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van ’t heelal.
Drie koningen kwamen naar ’t Kind van heel ver,
zij volgden het licht van een stralende ster.
Zij hebben des Godsmens, den Koning aanschouwd,
En offerden wierook en myrrhe en goud.

Susa Nina, ’t Hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar ’t aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van ’t heelal.

Nog steeds brengt het Kindje zijn boodschap van vree
voor alle goedwilligen onder ons mee
een boodschap van vrede, van heldere kracht
een boodschap van licht in de donkere nacht.

Susa Nina, ’t Hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar ’t aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van ’t heelal.

Stille Nacht is een populair kerstlied uit het Salzburgerland. De oorspronkelijke tekst werd in het Duits geschreven door Joseph Mohr. De componist Franz Gruber schreef de melodie. Deze melodie is inmiddels iets veranderd. Het lied is in meer dan 140 talen vertaald en uitgevoerd door vele artiesten en koren, waarmee het wereldwijd een van de populairste kerstliederen en het meest gezongen kerstlied aller tijden is.

Kijken en luisteren naar dit wondermooie kerstlied ‘Susa Nina’. In de begeleiding hoor je de melodie van het overbekende kerstlied ‘Stille Nacht’. We kijken er alvast naar uit om met Kerstmis 2021 deze kerstliederen opnieuw samen te kunnen zingen.

Connie Neefs en haar dochter Hannelore zingen Susa Nina, als eerbetoon aan hun broer en nonkel Louis Neefs en zijn vrouw Liliane. Het was het laatste lied dat Louis inzong enkele dagen voor hun overlijden op 25 december 1980. Het lied gaat over licht in een donkere nacht, een symboliek die ook nu overkomt. Gene Thomas maakte deze videoclip met veel gevoel en een mix van zwart-wit beelden van Louis Neefs en Connie en Hannelore in kleur.
Dankbare herinnering aan het bestaan van Nederlandstalige, Vlaamse, kerstliedjes, in alle eenvoud en bescheidenheid.

Geef uw emoties even de ruimte bij het bekijken,
beluisteren of zingen van dit kerstlied.
Steek ondertussen een kaarsje aan, dat verwijst naar het licht van Bethlehem.

Mogen wij dromen dat deze tijd van de coronapandemie ons misschien ook terugbrengt naar de essentie van Kerstmis. Een kwetsbaar kind werd geboren en kwam op aarde voor alle mensen om vrede te brengen opdat allen één zouden zijn.

Zalige kersttijd en gelukkig nieuw jaar.