Nieuwsbrief 07

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 07 van november 2020 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Vrijdag 11 november, Wapenstilstand. Het is de jaarlijkse herdenking van de wereldoorlogen. Een gelegenheid om kapelletjes die gebouwd zijn uit dankbaarheid na een oorlog in de schijnwerpers te zetten.

Even stil…

Als ik een muziekinstrument zou zijn,
zou ik hemelse noten laten weerklinken, die de mensen gelukkig stemmen. Als ik een muziekinstrument zou zijn, zou ik vredige taferelen oproepen die oorlogen doen vergeten. Als ik een muziekinstrument zou zijn, zou ik een glimlach op het gelaat van mensen toveren die hun ellende doet vergeten Als ik….
Laat ons inzien dat we echt geen muziekinstrument moeten zijn om aan vrede te werken; dat heel gewone mensen, zoals wij, best wel het verschil kunnen maken door wat we (niet) doen en wat we (niet) zeggen tijdens ontmoetingen met andere mensen.

Anoniem gebed

Boodschap Mariafeesten 2021 Bree

We zijn bekommerd en bezorgd om de gezondheid en het welzijn van ieder van ons. Al vele maanden bleven we dromen en hopen, we bleven gedreven en enthousiast met een groep actieve medewerkers. Onze planning werd door velen gevolgd. Er kwamen nieuwsbrieven om de komende Mariafeesten een warm hart toe te dragen. We werden beperkt in o.a. mogelijkheden om samen te komen, voorbereidend werk te doen, contacten te leggen, opzoekwerk te doen en archieven te raadplegen. We bleven werken aan een agenda voor een mooi Mariaal jaar. Het zou anders zijn dan in een eeuwenlange traditie van 300 jaar geschreven staat. Het is zeer moeilijk om beslissingen te nemen, knopen door te hakken, in een glazen bol te kijken. Het virus blijft maar rondwaren. Alles is zo onvoorspelbaar.

Bij het begin van het kerkelijk jaar en de start van de Advent, waarbij we verwachtend uitkijken naar Kerstmis, wilden wij u graag het programma van de Mariafeesten in 2021 bekendmaken. Corona heeft heel wat problemen en vragen doen rijzen.
In naam van het kernteam werd in de eucharistieviering van zondag 29 november 2020 een speciale, positieve boodschap gebracht. Na de eucharistieviering werd de brief met een positieve boodschap verspreid via verschillende wegen zoals website, email, Kerk & leven.

Afhankelijk van wat corona toelaat willen we een jaar lang Maria aanwezig laten zijn onder de mensen en Maria met hen op weg laten gaan. Ze zal sterker zijn dan het virus.
2021 wordt een ècht Mariajaar. Een jaar om met Maria op weg te gaan, een blik te werpen op Maria, bij Maria te gast te zijn, met Maria te bidden, Maria is er voor iedereen, ook voor jou. Maria, u bent graag gezien.
Laten we in het Mariaal jaar 2021 in dankbaarheid met deze positieve boodschap samen met Maria op weg gaan. Wij hebben Maria meer dan ooit nodig in deze coronacrisis.

U kan de volledige boodschap van onze Mariafeesten 2021 in Bree (her)beluisteren en (her)lezen via onze website: klik hier.

Advent – God komt naar ons toe

The Nativity Story – film 2006

De Advent is liturgisch gezien ook een ‘Mariamaand’. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toe komt.

Advent en Kerstmis met Maria en Elisabeth

Twee krachtige vrouwen vergezellen ons in de kersttijd: Maria, de moeder van Jezus Elisabeth, nicht van Maria, de moeder van Johannes de Doper.

Beiden moeder van een zoon die hen veel te vroeg, op een gruwelijke wijze, werd ontnomen. Maria en Elisabeth, het zijn sterke vrouwen met onwankelbare doorzettingskracht en blijvende hoop. Maria en Elisabeth zijn wegwijzers voor onze Advent en Kerstmis.

Eerste zondag van de Advent in de dekenale kerk van Bree

“Vandaag beginnen wij de Advent om binnenkort Kerstmis te kunnen vieren. De menswording van Jezus Christus. De Adventstijd is naar mijn aanvoelen de schoonste tijd van het kerkelijk jaar. Dat is een tijd van enorm verlangen, verlangen van God naar ons en verlangen van de mens naar God, naar Jezus. En dat wordt mooi gestalte gegeven door Maria, die uitkijkt naar de geboorte van Jezus.

Het beeld van Maria werd voor het altaar geplaatst, maar zij heeft nog niet het kind in haar schoot. Dat betekent dat wij nog niet aan Kerstmis zijn, maar we hebben wel de Bijbel, het Woord van God, de Schrift in haar schoot gelegd, want dat is het Woord dat ons vergezelt. Dat is het Woord van ons verlangen naar Jezus. Dat is het Woord dat ons waakzaam doet zijn. Dat is het Woord dat ook ons doet handelen in deze tijd. En daarom kijken we zo fel naar haar uit. Laten we waken, laten we verlangen, laten we wachten en verwachten, want de Heer komt. Hij komt als de verrezen Heer onderweg in ons leven en Hij zal wederkomen op het einde der tijden. Ja, de Heer komt”, zo klonken de woorden van deken Jaak Janssen.

November: herdenking van doden, van oorlog en dankbaarheid, van vreugde en vrede

Papavers – Simonne Peeters – Tongerlo
2011, olieverf – 40 x 87 cm

November, elfde maand van het jaar.
November, herfst. De bomen worden kaal. De dagen zijn kort en donker. Een maand met sombere feestdagen: Allerheiligen en Allerzielen.
Elf november, herdenking van doden en van oorlog. Einde van de eerste wereldoorlog 1914-1918. in vele landen, waaronder België en Frankrijk, wordt op 11 november het einde van Wereldoorlog I in 1918 herdacht. In Engeland is het symbool voor het einde van de oorlog de poppy, een klaproos of papaver. Deze bloem kwam als eerste tevoorschijn op plaatsen waar het oorlogsgeweld had gewoed omdat hier de grond serieus was omgewoeld. Ook in het beroemde gedicht “In Flanders Fields”, destijds geschreven door John McCrae, wordt over deze bloem gesproken. De klaproos is immers veel dingen tegelijk: niet tegen te houden, maar ook vluchtig, verdovend en toch verheffend. Het is een kwetsbare bloem op de grens tussen lofdicht en lijkrede. De klaproos dankt deze sym-boliek aan de slagvelden in Noord-Frankrijk die na de Eerste Wereld-oorlog rood kleurden van de klaprozen. De kenmerkende kleur van de klap-roos is rood.
De klaproos staat symbool voor troost.

Vreugde en vrede
Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Na de val van de Berlijnse Muur waren de mensen uitzinnig van vreugde.
2014, 25 jaar later werd door meer dan 1 miljoen mensen uit binnen- en buitenland de val van de Berlijnse muur gevierd. De festiviteiten werden ’s avonds ceremonieel afgesloten met de Ode aan die Freude van Beethoven, ook wel bekend als het ‘Europese volkslied’.

Kapelletjes uit dankbaarheid na een oorlog

Kapel O.L.-Vrouw van Bijstand Kapel werd gebouwd in 1916 uit dankbaarheid voor behouden thuiskomst na deportatie Duitsland.
‘t Hasselt
Mariakapel Kapel werd gebouwd in 1919 uit dankbaarheid nadat zonen behouden en wel terugkwamen uit de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918.
Bree
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Banneux Kapel werd gebouwd in 1937 uit dankbaarheid voor een zoon die terugkeerde uit de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918.
Bree
Onze-Lieve-Vrouw Na de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945 werd eerst een houten kapelletje geplaatst als dank voor de bescherming van de boerderij na ontploffing van bommen en granaten.
Tongerlo
Onze-Lieve-Vrouw Kapelletje werd gebouwd uit dankbaarheid voor de terugkeer van vijf zonen uit de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.
Tongerlo
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Hoop der hopelozen Kapel werd gebouwd in 1954 uit dankbaarheid voor de terugkeer van twee gebroeders uit de Tweede Wereldoorlog.
Gerdingen
Meer informatie over de kapelletjes van Bree wordt opgenomen in een brochure.

Warme oproep

We zijn op zoek naar beeldmateriaal van de vorige Mariafeesten. Mocht u foto’s, filmpjes, affiches, brochures, flyers, vlaggen,… in bezit hebben en wil u dit materiaal met ons delen mag u ons contacteren. mariafeestenbree2021@gmail.com of neem contact op via dit nummer 0498 07 63 32.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Dank

Dank voor begrip

Dank voor het begrip dat u opbracht voor de hoopvolle boodschap over het Mariajaar, dat we in eenvoud en op kleinere schaal zullen vieren.
Dank voor begrip en dankbaarheid aan allen, die uitkijkend naar een groots Mariajaar, ontgoocheld zijn dat de pandemie zo’n rijke geschiedenis aan Mariafeesten kan treffen.
Dank aan allen die onze berichtgevingen blijven volgen, ons moed inspreken om verder te gaan en vol te houden.

Dank voor beeldmateriaal

Dank aan alle families, die na een zolderopruimactie e.a. reageerden op onze warme oproep en beeldmateriaal ter beschikking stelden.

Nawoord

We moeten blijven geloven, blijven ontspannen, blijven wandelen, blijven genieten van de kleine dingen die ons gelukkig maken.
Wij wensen dat alle sterren aan de hemel ook voor u mogen schijnen.
Wij wensen u een nieuw jaar met heel veel
…lente ‘hoop’
…zomerse ‘warmte’
…herfst ‘geluk’
…winterse ‘geborgenheid’.
Wij wensen u en uw familie een zalig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.

Marialied

Weesgegroet

Muziek: Francine Drijkoningen