Nieuwsbrief 03

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 03 van juni en juli 2020 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Derde vrijdag na Pinksteren, 19 juni 2020, Hoogfeest ter ere van het Heilig Hart van Jezus. Een gelegenheid om het thema ‘Te gast bij Maria’ van dichterbij te bekijken.

Even stil…

Gebed
“Almachtige God, wij gedenken dat Gij in het hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. Wij vragen dat wij mogen putten uit de bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van Uw genade.”
Bron: Kerknet

Feest van het Heilig Hart van Jezus

Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in de kerk van de Vostert

Op de derde vrijdag na Pinksteren vereren wij traditioneel het Heilig Hart van Jezus.
De devotie van het Heilig Hart van Jezus is één van de bekendste uitingen van devotie.
Het fysieke hart van Jezus werd het symbool van zijn compassie en allesomvattende liefde voor de gehele mensheid. Vandaar de benaming Heilig Hart van Jezus.

Paus Johannes Paulus II drukte het zo uit:
“… het Heilig Hart van Jezus, het Hart dat tweeduizend jaar geleden begon te kloppen in de schoot van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de wereld bracht.”

Te gast bij Maria, Onze -Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Op zondag 12 juli mochten we terug in de gerestaureerde dekenale kerk van Bree samen eucharistie vieren in aanwezigheid van Onze-Lieve-Vrouw van smarten.
We zetten in Bree een driehonderd jaar traditie verder die begon met de oprichting van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in 1696 door Pastoor Smeyers. Het ontstaan van de Broederschap is nauw verbonden met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën dat in de parochiekerk Sint-Michiel vereerd wordt. Dit laatgotische beeld van Onze-Lieve-Vrouw dateert van rond 1400 en behoort tot één van de oudste piëta’s in de Kempen. De herkomst ervan is niet duidelijk.

Het beeld zou in 1617 vanuit Beek zijn overgebracht naar de Breese parochiekerk, alhoewel de legende wil dat de ossenwagen waarop de piëta – die voor elders was bedoeld – voor de kerk in Bree bleef stilstaan. Pas toen het beeld in de kerk geplaatst werd, wilden de ossen weer verdergaan.

Beeld Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in de Sint-Michielskerk in Bree

Bij de 25ste verjaardag van de broederschap in 1721 werden voor het eerst grootse feesten georganiseerd ter ere van Maria. Sindsdien zet Bree deze traditie om de 25 jaar verder. In 2021 zal het precies driehonderd jaar geleden zijn dat de eerste Mariafeesten gevierd werden.

Vanaf 18 juli vieren we eucharistie in alle kerkdorpen. Omwille van de coronacrisis waren er geen liturgische vieringen meer met uitzondering van uitvaarten en huwelijksvieringen.

In onze planning van het Mariaal jaar willen we op zondag 30 mei 2021 te gast zijn bij Maria in alle kerkdorpen van Bree. Op zondag 15 augustus 2021 zullen alle Mariabeelden, die vroeger in de processies gedragen werden, aan de stadspoorten en invalswegen van het centrum Bree onthaald worden om aanwezig te zijn in een viering ter afsluiting van de 13de Mariafeesten Bree.

In gebed tot Maria vinden velen van ons moed, troost, vertrouwen en sterkte.

Achter de schermen

We leven in een bijzondere tijd, coronatijd genoemd.

In de media lezen we verontrustende krantenkoppen.

Als organisatie hebben we de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad gevolgd en in deze periode respecteren we nog steeds de aanbevelingen. Waar dit kon werd in stilte verder gewerkt aan de voorbereiding van de Mariafeesten 2021.

We waren de voorbije maanden genoodzaakt om een aantal voorbereidingen on hold te zetten omdat we de verantwoordelijkheid op ons willen nemen te zorgen voor elkaars veiligheid ten aanzien van het coronavirus. Intussen mogen we al iets meer, maar nog niet alles. Begrippen als bubbels, anderhalvemeteren, mondmasker, covid-19, … zijn nog niet de wereld uit.

Onlangs werd door het kernteam van de Mariafeesten 2021 de planning en de voorbereiding opnieuw doorgenomen. Wat is nog haalbaar om in deze coronatijd verder uit te werken en te organiseren? Kunnen wij mensen veilig samenbrengen in deze voorbereidingstijd?

Het kernteam van de Mariafeesten 2021 heeft grondig nagedacht en gebrainstormd over de planning van het Mariaal jaar. Onze grootste bezorgdheid en bekommernis lag in deze fase van voorbereiding, die nu moet gebeuren, ook al zou in 2021 ons land coronavrij zijn.
Met respect voor onze medewerkers en medeburgers zijn we als groep tot een consensus gekomen. Een aantal activiteiten blijven on hold staan en enkele activiteiten worden verschoven naar een ander jaar. De planning werd onder voorbehoud vastgelegd.

Wat nog kan komen of niet kan komen, kan niemand voorspellen. Afstand houden en contacten beperken is essentieel. Gezond boerenverstand gebruiken en zorgen voor elkaar blijft de boodschap.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Dank

Dank aan allen die onze voorbereidingen willen meevolgen.
Dank om uw geduld en blijvend enthousiasme in deze coronatijd.
Dank voor uw begrip in deze moeilijke en kwetsbare voorbereidingsperiode.
Samen blijven we hoopvol uitkijken naar onze feesten ter ere van Maria. Aan allen aangename zomermaanden toegewenst.

Marialied – Een biddend weesgegroet

Marialied - Een biddend weesgegroet
Tekst: Gustave Diels
Muziek: Willy Martens
(c) Mariafeesten 1996
Tekst: Gustave Diels – Muziek: Willy Martens
(c) Mariafeesten 1996