Kapellenpad – Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

 • Door deel te nemen aan de zoektocht ‘Kapellenpad’ gaat u akkoord met dit reglement.
 • De brochure en één A-formulier kost € 5. Men kan een onbeperkt aantal B-formulieren bekomen aan € 0,5. U maakt dan meer kans om in de prijzen te vallen. A-formulieren en B-formulieren worden samen ingediend met één adres.
 • Uitsluitend B-formulieren indienen is ongeldig deelnemen.
 • Eén A-formulier en één of meerdere B-formulieren indienen is wel geldig.
 • Alle wedstrijdformulieren A en B hebben een unieke code. Een kopie maken van een wedstrijdformulier is ongeldig deelnemen.
 • Het wedstrijdformulier is geldig als alle antwoorden ingevuld zijn.
 • Deponeer uw wedstrijdformulier tegen zondag 3 oktober 2021 in de brievenbus in de Sint-Michielskerk Bree of in de kapel Onze-Lieve-Vrouw der Bedrukten Opitter.
 • Als u het wedstrijdformulier definitief heeft ingediend kan u dit niet meer wijzigen.
 • De antwoordformulieren kunnen na afloop van de zoektocht niet worden teruggevraagd door de deelnemers.
 • Antwoorden op de vragen vindt u tijdens de zoektochtwandelingen op de stopplaatsen, aan de kerken en kapellen.
 • Tijdens de zoektocht communiceren de organisatoren noch over de inhoud van de vragen noch over de mogelijke antwoorden. Enkel door onvoorziene omstandigheden (zoals het verdwijnen van een cruciaal element om een vraag op te lossen) kan er gecommuniceerd worden.
 • Bij eventuele betwistingen is er geen verhaal mogelijk tegen de beslissing van de organisatoren.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen voor, tijdens of na de zoektocht. De deelnemers moeten altijd de wegcode respecteren. Let op bij parkeren in een blauwe zone.
 • Als u langs het parcours wordt geconfronteerd met een wegomlegging dan volgt u ofwel de tijdelijke verkeersborden of doet u een beroep op uw oriëntatievermogen of gps.
 • Als u tijdens de zoektocht opmerkingen hebt over wegaanduidingen of straatnaamborden die niet meer zichtbaar of beschadigd zijn, gelieve dat zo snel mogelijk te melden aan: 0498 07 63 32.
 • Na 3 oktober worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijzen zijn aangepast aan de leeftijd. Vergeet dus niet de leeftijd op het wedstrijdformulier in te vullen.

Heeft u vragen? Wilt u iets melden?
0498 07 63 32

KAPELLENPAD, een organisatie van de 25-jaarlijkse Mariafeesten van Bree