Feestelijke opening Mariaal jaar 2021

Op donderdag 25 maart 2021, werd ons Mariaal feestjaar 2021 geopend met een viering in de Sint-Michielskerk te Bree. Omwille van de geldende maatregelen werd de viering gehouden in besloten kring, maar werd er een livestream verzorgd. Deze stream is hieronder opnieuw te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=5YtgI6Vanws

Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze viering.

 • Francine Drijkoningen, coördinator Mariafeesten 2021
 • E.H. Roel Alders, pastoor
 • E.H. Jaak Janssen, deken
 • E.H. Vicaris-generaal Karel D’Huys, bisschoppelijk afgevaardigde
 • Liesbeth Van der Auwera, burgemeester
 • E. Zuster Trees, trappistinne van de priorij Klaarland te Lozen
 • Chris Schoofs, Koninklijk Brees Volkstoneel
 • Myriam Leurs
 • Marijke Vandebroek
 • Marina Rijken
 • Marina Neyens
 • Mieke Lempens
 • Marie Dams
 • Marie Wirix
 • Marie Claire Nijskens
 • Mia Casters
 • Mieke Popleu
 • Hubert Smeets, organist
 • Corrie Smeets, zang
 • Rik Smeets, zang
 • Anne-Marie Vliegen, zang
 • Silke Camp, danseres, leerling dansstudio Crescendo
 • Tika Tonnaer, piano, leerling Jeugdmuziekschool Bree
 • Tobi Tonnaer, gitaar, leerling Jeugdmuziekschool Bree
 • Jan Mertens, koster
 • Els Diels, tekst Marialied: Maria Lief
 • Willy Martens, muziek Marialied: Maria Lief
 • Francine Drijkoningen, tekst en muziek Marialied: Maria Graag Gezien
 • Ferm afdeling Gerdingen, bloemen
 • Giedo Custers, techniek
 • Jeroen Custers, techniek, met dank aan KV De Schalkse Drijfveren, vzw