Nieuwsbrief 08

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 08 van december 2020 en januari 2021 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. We blikken terug op de voorbije feestdagen.

Even stil…

Echt Kerstmis vieren in coronatijd

Dit jaar verwachten we beperkingen en ongemakken.
Laten we denken aan de kerst van de Maagd Maria en de heilig Jozef.
Het was niet allemaal rozengeur en maneschijn.
Hoeveel moeilijkheden hadden ze. Hoeveel zorgen.
Toch hebben geloof, hoop en liefde hen geleid en gesteund.
Moge het ook voor ons zo zijn.
Moge deze moeilijkheden ons helpen om intenser Kerstmis te ervaren, om minder te consumeren.
Moge Kerstmis meer religieus, authentieker, meer echt zijn.
Paus Franciscus

Bij Maria, Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën

Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën
Sint-Michielskerk Bree

Sinds kort kunnen we in de gerestaureerde dekenale Sint-Michielskerk van Bree weer bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën terecht om te bidden om troost te geven om wie ziek of eenzaam is, om zorgverleners te bemoedigen in deze coronatijd, om ons nabij te zijn in deze tijd waarin velen angst en onmacht beleven, om Maria te danken voor hulp en bescherming. Wij hebben Maria meer dan ooit nodig in deze coronatijd. Tegen februari zal het weer mogelijk zijn om een kaarsje te laten branden.

Vooruitzicht 25-jaarlijkse Mariafeesten 2021 Bree

We zullen een Mariaal jaar tegemoet gaan waarin we Maria vieren in alle eenvoud. Afhankelijk van wat corona toelaat willen we een jaar lang Maria aanwezig laten zijn onder de mensen en Maria met hen op weg laten gaan. Ze zal sterker zijn dan het virus. 2021 wordt een ècht Mariajaar. Een jaar om met Maria op weg te gaan, een blik te werpen op Maria, bij Maria te gast te zijn, met Maria te bidden, Maria is er voor iedereen, ook voor jou. Maria, u bent graag gezien.
Laten we in het Mariaal jaar 2021 in dankbaarheid met deze hoopvolle boodschap samen met Maria op weg gaan. Wij hebben Maria meer dan ooit nodig in deze coronacrisis.

Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Dinsdag 8 december 2020. Deze bijzondere status van Maria werd met een hoogfeest gevierd op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Tijdens dit feest werd herdacht dat Maria al vanaf haar geboorte is voorbereid op de taak die God voorbestemd heeft, namelijk het moederschap van Jezus.
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de katholieke kerk dat stelt dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Het dogma werd op 8 december 1854 door paus Pius IX afgekondigd en zette onder katholieken een nieuwe golf van Mariaverering in gang.

Kerstmis 2020

Vrijdag 25 december 2020.
Kerstmis of kerstfeest is van oudsher een belangrijk midwinterfeest. De geboorte van Jezus is een centraal thema in het christendom dat elk jaar met kerstmis herinnerd en gevierd wordt. De evangelisten Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus in de Bijbel. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem.

De geboorte van Jezus
Glasraam Sint-Michielskerk Bree – 1904

We lazen in het Het Belang van Limburg een interview met bisschop Patrick Hoogmartens: ‘Het diepste geluk komt voort uit wat je voor een ander doet’. De les die we volgens de bisschop uit corona moeten trekken. Aan de vooravond van een kerstfeest zag bisschop Patrick Hoogmartens ook kansen. ‘Door de ervaringen die we nu meemaken, zullen we misschien meer stilstaan bij het kerstmysterie dan ooit tevoren.’ Het werd een Kerstmis als nooit tevoren. We hebben het fysiek liturgie vieren met anderen, die toch een andere dimensie heeft gemist. We hebben voor het eerst Stille nacht, heilige nacht niet samen gezongen. ‘Door de omstandigheden was het dit jaar een nacht die stiller was dan anders, maar die ook iets van het heilige doet oplichten dat in het lied bezongen wordt. We zouden Kerstmis ook in de diepte kunnen bekijken. In de collectieve ervaring van kwetsbaarheid die we beleven, kunnen we meer open komen te staan voor het mysterie van wie God is. Hij heeft zich voluit laten kennen en kwetsbaar getoond in zijn Zoon die mens geworden is zoals wij en geboren is in een stal, want er was voor Hem geen plaats in de herberg.’

Kersttafereel in het retabel van het hoofdaltaar
Sint-Michielskerk Bree

Heilig Familie

Zondag 27 december 2020.
De Heilige Familie is de christelijke benaming voor het gezin waarin Jezus werd ge-boren, bestaande uit Jezus, zijn moeder Maria en voedstervader Jozef. Dat betekent ook dat onze familie mag genieten van de levende Heer, dat onze families kleine huiskerken zijn om het evangelie te verspreiden en gestalte te geven. Het beeld van de Heilige Familie is voorwerp van een bijzondere devotie in de Rooms-Katholieke Kerk.

Anna, Maria, Joachim Glasraam Sint-Michielskerk Bree – 1889
Maria, Jezus, Jozef – De Heilige Familie Glasraam Sint-Michielskerk Bree – 1903

Vrijdag 1 januari 2021, Maria, Moeder van God
Het feest van de Heilige Maria, Moeder van God is een hoogfeest binnen de Rooms-Katholieke Kerk dat valt op 1 januari, de laatste dag van de achtdaagse viering van Kerstmis. Op die dag viert de Kerk dat Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig Moeder van God is. In veel kerken is dit feest inmiddels omgedoopt tot het feest van de Heilige Familie.

Kerststallen: Bree, Beek, Gerdingen, Opitter, ’t Hasselt, Tongerlo

Warme oproep

We zijn op zoek naar beeldmateriaal van de vorige Mariafeesten. Mocht u foto’s, filmpjes, affiches, brochures, flyers, vlaggen,… in bezit hebben en wil u dit materiaal met ons delen mag u ons contacteren. mariafeestenbree2021@gmail.com of neem contact op via dit nummer 0498 07 63 32.

Na onze warme oproep ontvingen we deze affiche van de Mariafeesten 1946, waarvoor van harte dank.

Op de affiche zien we een pentekening van de Sint-Michielskerk Bree.

Helaas weten we niet wie de kunstenaar is van deze pentekening.

Misschien kan u, uw ouders of grootouders ons gegevens bezorgen.

U kan ons bereiken via bovenstaande contactgegevens, via mail of telefoon.
Alvast van harte dank om mee op zoek te gaan.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Dank

Dank voor het beeldmateriaal. Dank aan alle families, die reageerden op onze warme oproep en beeldmateriaal ter beschikking stelden.

Nawoord

We konden voor één keer Kerstmis niet vieren met familie en vrienden. We konden Kerstmis ook niet samen vieren in de kerk. Dat was een groot gemis. Wie al eens een middernachtmis bijwoonde, zal weten dat daar een sterke sfeer van verbondenheid hangt. We hebben écht Kerstmis in kleine kring of alleen gevierd. ‘Het was een beetje Kerstmis vieren zoals in Bethlehem. Heel eenvoudig, in een stal, met maar een paar mensen in de buurt, in een huiselijke sfeer. De koningen komen pas later, midden in de nacht. Van alle kerkelijke feesten is Kerstmis het meest familiale. Het is ook het feest dat het meest verbindt in de kerk en rondom de kerk. Maar wat we écht vieren op Kerstmis, kan corona niet afpakken: dat is de geboorte van onze leidsman, Jezus Christus.’ Laten we in het Mariaal jaar 2021 deze gedachte van bisschop Johan Bonny meenemen.

Heilige Familie
Sint-Michielskerk Bree

Gods akker zijt gij …
Hij zaait Zijn Woord en dit Woord wordt mens: Jezus!
Vandaag zaait God nog Zijn Woord: Hij zaait Jezus en Hij wordt mens in wie wil geloven …
God zaait Zijn Woord en de mens schrijft zijn evangelie …
beide samen zijn een groei in heiligheid!
Zalig Kerstfeest! Gelukkig nieuwjaar!
Jaak Janssen
Pastoor-deken Bree

Kerstlied

Susa Nina
Armand Preud’homme schreef heel bekende Vlaamse liederen, hij componeerde zo’n 450 liedjes. De bekendste hiervan zijn ‘Kempenland’, het kerstnummer ‘Susa Nina’, ‘de Poppenstoet’ en als bekendste ‘Op de purperen heide’. Het overbekende kerstlied ‘Susa Nina’ werd gecom-poneerd in 1941. Susa Nina; Zoet Kind, dit kerstlied werd vertaald in 18 talen.

Muziek: Armand Preud’homme
1904, Peer – 1986, Brasschaat
Tekst: Jozef Simons

Sint Jozef bereidde die wondere nacht
van ’t zuiverste strooisel een beddeke zacht
daarop heeft Maria met schamele vlijt
haar schreiende Kindje te slapen geleid.

Susa Nina, ’t Hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar ’t aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van ’t heelal.

De herders ontwaakten in ’t schitterend licht
aan hen werd de troostende boodschap gericht
een boodschap van vrede vanuit ’t paradijs
aan alle de goeden van wille zij peis!

Susa Nina, ’t Hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar ’t aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van ’t heelal.
Drie koningen kwamen naar ’t Kind van heel ver,
zij volgden het licht van een stralende ster.
Zij hebben des Godsmens, den Koning aanschouwd,
En offerden wierook en myrrhe en goud.

Susa Nina, ’t Hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar ’t aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van ’t heelal.

Nog steeds brengt het Kindje zijn boodschap van vree
voor alle goedwilligen onder ons mee
een boodschap van vrede, van heldere kracht
een boodschap van licht in de donkere nacht.

Susa Nina, ’t Hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar ’t aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van ’t heelal.

Stille Nacht is een populair kerstlied uit het Salzburgerland. De oorspronkelijke tekst werd in het Duits geschreven door Joseph Mohr. De componist Franz Gruber schreef de melodie. Deze melodie is inmiddels iets veranderd. Het lied is in meer dan 140 talen vertaald en uitgevoerd door vele artiesten en koren, waarmee het wereldwijd een van de populairste kerstliederen en het meest gezongen kerstlied aller tijden is.

Kijken en luisteren naar dit wondermooie kerstlied ‘Susa Nina’. In de begeleiding hoor je de melodie van het overbekende kerstlied ‘Stille Nacht’. We kijken er alvast naar uit om met Kerstmis 2021 deze kerstliederen opnieuw samen te kunnen zingen.

Connie Neefs en haar dochter Hannelore zingen Susa Nina, als eerbetoon aan hun broer en nonkel Louis Neefs en zijn vrouw Liliane. Het was het laatste lied dat Louis inzong enkele dagen voor hun overlijden op 25 december 1980. Het lied gaat over licht in een donkere nacht, een symboliek die ook nu overkomt. Gene Thomas maakte deze videoclip met veel gevoel en een mix van zwart-wit beelden van Louis Neefs en Connie en Hannelore in kleur.
Dankbare herinnering aan het bestaan van Nederlandstalige, Vlaamse, kerstliedjes, in alle eenvoud en bescheidenheid.

Geef uw emoties even de ruimte bij het bekijken,
beluisteren of zingen van dit kerstlied.
Steek ondertussen een kaarsje aan, dat verwijst naar het licht van Bethlehem.

Mogen wij dromen dat deze tijd van de coronapandemie ons misschien ook terugbrengt naar de essentie van Kerstmis. Een kwetsbaar kind werd geboren en kwam op aarde voor alle mensen om vrede te brengen opdat allen één zouden zijn.

Zalige kersttijd en gelukkig nieuw jaar.

Nieuwsbrief 07

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 07 van november 2020 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Vrijdag 11 november, Wapenstilstand. Het is de jaarlijkse herdenking van de wereldoorlogen. Een gelegenheid om kapelletjes die gebouwd zijn uit dankbaarheid na een oorlog in de schijnwerpers te zetten.

Even stil…

Als ik een muziekinstrument zou zijn,
zou ik hemelse noten laten weerklinken, die de mensen gelukkig stemmen. Als ik een muziekinstrument zou zijn, zou ik vredige taferelen oproepen die oorlogen doen vergeten. Als ik een muziekinstrument zou zijn, zou ik een glimlach op het gelaat van mensen toveren die hun ellende doet vergeten Als ik….
Laat ons inzien dat we echt geen muziekinstrument moeten zijn om aan vrede te werken; dat heel gewone mensen, zoals wij, best wel het verschil kunnen maken door wat we (niet) doen en wat we (niet) zeggen tijdens ontmoetingen met andere mensen.

Anoniem gebed

Boodschap Mariafeesten 2021 Bree

We zijn bekommerd en bezorgd om de gezondheid en het welzijn van ieder van ons. Al vele maanden bleven we dromen en hopen, we bleven gedreven en enthousiast met een groep actieve medewerkers. Onze planning werd door velen gevolgd. Er kwamen nieuwsbrieven om de komende Mariafeesten een warm hart toe te dragen. We werden beperkt in o.a. mogelijkheden om samen te komen, voorbereidend werk te doen, contacten te leggen, opzoekwerk te doen en archieven te raadplegen. We bleven werken aan een agenda voor een mooi Mariaal jaar. Het zou anders zijn dan in een eeuwenlange traditie van 300 jaar geschreven staat. Het is zeer moeilijk om beslissingen te nemen, knopen door te hakken, in een glazen bol te kijken. Het virus blijft maar rondwaren. Alles is zo onvoorspelbaar.

Bij het begin van het kerkelijk jaar en de start van de Advent, waarbij we verwachtend uitkijken naar Kerstmis, wilden wij u graag het programma van de Mariafeesten in 2021 bekendmaken. Corona heeft heel wat problemen en vragen doen rijzen.
In naam van het kernteam werd in de eucharistieviering van zondag 29 november 2020 een speciale, positieve boodschap gebracht. Na de eucharistieviering werd de brief met een positieve boodschap verspreid via verschillende wegen zoals website, email, Kerk & leven.

Afhankelijk van wat corona toelaat willen we een jaar lang Maria aanwezig laten zijn onder de mensen en Maria met hen op weg laten gaan. Ze zal sterker zijn dan het virus.
2021 wordt een ècht Mariajaar. Een jaar om met Maria op weg te gaan, een blik te werpen op Maria, bij Maria te gast te zijn, met Maria te bidden, Maria is er voor iedereen, ook voor jou. Maria, u bent graag gezien.
Laten we in het Mariaal jaar 2021 in dankbaarheid met deze positieve boodschap samen met Maria op weg gaan. Wij hebben Maria meer dan ooit nodig in deze coronacrisis.

U kan de volledige boodschap van onze Mariafeesten 2021 in Bree (her)beluisteren en (her)lezen via onze website: klik hier.

Advent – God komt naar ons toe

The Nativity Story – film 2006

De Advent is liturgisch gezien ook een ‘Mariamaand’. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toe komt.

Advent en Kerstmis met Maria en Elisabeth

Twee krachtige vrouwen vergezellen ons in de kersttijd: Maria, de moeder van Jezus Elisabeth, nicht van Maria, de moeder van Johannes de Doper.

Beiden moeder van een zoon die hen veel te vroeg, op een gruwelijke wijze, werd ontnomen. Maria en Elisabeth, het zijn sterke vrouwen met onwankelbare doorzettingskracht en blijvende hoop. Maria en Elisabeth zijn wegwijzers voor onze Advent en Kerstmis.

Eerste zondag van de Advent in de dekenale kerk van Bree

“Vandaag beginnen wij de Advent om binnenkort Kerstmis te kunnen vieren. De menswording van Jezus Christus. De Adventstijd is naar mijn aanvoelen de schoonste tijd van het kerkelijk jaar. Dat is een tijd van enorm verlangen, verlangen van God naar ons en verlangen van de mens naar God, naar Jezus. En dat wordt mooi gestalte gegeven door Maria, die uitkijkt naar de geboorte van Jezus.

Het beeld van Maria werd voor het altaar geplaatst, maar zij heeft nog niet het kind in haar schoot. Dat betekent dat wij nog niet aan Kerstmis zijn, maar we hebben wel de Bijbel, het Woord van God, de Schrift in haar schoot gelegd, want dat is het Woord dat ons vergezelt. Dat is het Woord van ons verlangen naar Jezus. Dat is het Woord dat ons waakzaam doet zijn. Dat is het Woord dat ook ons doet handelen in deze tijd. En daarom kijken we zo fel naar haar uit. Laten we waken, laten we verlangen, laten we wachten en verwachten, want de Heer komt. Hij komt als de verrezen Heer onderweg in ons leven en Hij zal wederkomen op het einde der tijden. Ja, de Heer komt”, zo klonken de woorden van deken Jaak Janssen.

November: herdenking van doden, van oorlog en dankbaarheid, van vreugde en vrede

Papavers – Simonne Peeters – Tongerlo
2011, olieverf – 40 x 87 cm

November, elfde maand van het jaar.
November, herfst. De bomen worden kaal. De dagen zijn kort en donker. Een maand met sombere feestdagen: Allerheiligen en Allerzielen.
Elf november, herdenking van doden en van oorlog. Einde van de eerste wereldoorlog 1914-1918. in vele landen, waaronder België en Frankrijk, wordt op 11 november het einde van Wereldoorlog I in 1918 herdacht. In Engeland is het symbool voor het einde van de oorlog de poppy, een klaproos of papaver. Deze bloem kwam als eerste tevoorschijn op plaatsen waar het oorlogsgeweld had gewoed omdat hier de grond serieus was omgewoeld. Ook in het beroemde gedicht “In Flanders Fields”, destijds geschreven door John McCrae, wordt over deze bloem gesproken. De klaproos is immers veel dingen tegelijk: niet tegen te houden, maar ook vluchtig, verdovend en toch verheffend. Het is een kwetsbare bloem op de grens tussen lofdicht en lijkrede. De klaproos dankt deze sym-boliek aan de slagvelden in Noord-Frankrijk die na de Eerste Wereld-oorlog rood kleurden van de klaprozen. De kenmerkende kleur van de klap-roos is rood.
De klaproos staat symbool voor troost.

Vreugde en vrede
Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Na de val van de Berlijnse Muur waren de mensen uitzinnig van vreugde.
2014, 25 jaar later werd door meer dan 1 miljoen mensen uit binnen- en buitenland de val van de Berlijnse muur gevierd. De festiviteiten werden ’s avonds ceremonieel afgesloten met de Ode aan die Freude van Beethoven, ook wel bekend als het ‘Europese volkslied’.

Kapelletjes uit dankbaarheid na een oorlog

Kapel O.L.-Vrouw van Bijstand Kapel werd gebouwd in 1916 uit dankbaarheid voor behouden thuiskomst na deportatie Duitsland.
‘t Hasselt
Mariakapel Kapel werd gebouwd in 1919 uit dankbaarheid nadat zonen behouden en wel terugkwamen uit de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918.
Bree
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Banneux Kapel werd gebouwd in 1937 uit dankbaarheid voor een zoon die terugkeerde uit de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918.
Bree
Onze-Lieve-Vrouw Na de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945 werd eerst een houten kapelletje geplaatst als dank voor de bescherming van de boerderij na ontploffing van bommen en granaten.
Tongerlo
Onze-Lieve-Vrouw Kapelletje werd gebouwd uit dankbaarheid voor de terugkeer van vijf zonen uit de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.
Tongerlo
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Hoop der hopelozen Kapel werd gebouwd in 1954 uit dankbaarheid voor de terugkeer van twee gebroeders uit de Tweede Wereldoorlog.
Gerdingen
Meer informatie over de kapelletjes van Bree wordt opgenomen in een brochure.

Warme oproep

We zijn op zoek naar beeldmateriaal van de vorige Mariafeesten. Mocht u foto’s, filmpjes, affiches, brochures, flyers, vlaggen,… in bezit hebben en wil u dit materiaal met ons delen mag u ons contacteren. mariafeestenbree2021@gmail.com of neem contact op via dit nummer 0498 07 63 32.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Dank

Dank voor begrip

Dank voor het begrip dat u opbracht voor de hoopvolle boodschap over het Mariajaar, dat we in eenvoud en op kleinere schaal zullen vieren.
Dank voor begrip en dankbaarheid aan allen, die uitkijkend naar een groots Mariajaar, ontgoocheld zijn dat de pandemie zo’n rijke geschiedenis aan Mariafeesten kan treffen.
Dank aan allen die onze berichtgevingen blijven volgen, ons moed inspreken om verder te gaan en vol te houden.

Dank voor beeldmateriaal

Dank aan alle families, die na een zolderopruimactie e.a. reageerden op onze warme oproep en beeldmateriaal ter beschikking stelden.

Nawoord

We moeten blijven geloven, blijven ontspannen, blijven wandelen, blijven genieten van de kleine dingen die ons gelukkig maken.
Wij wensen dat alle sterren aan de hemel ook voor u mogen schijnen.
Wij wensen u een nieuw jaar met heel veel
…lente ‘hoop’
…zomerse ‘warmte’
…herfst ‘geluk’
…winterse ‘geborgenheid’.
Wij wensen u en uw familie een zalig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.

Marialied

Weesgegroet

Muziek: Francine Drijkoningen

Nieuwsbrief 06

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 06 van oktober 2020 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Woensdag 7 oktober, feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Een gelegenheid om o.a. kapelletjes in de schijnwerpers te zetten waar in het verleden en/ of heden een rozenhoedje wordt gebeden.

Even Stil…

Stop nooit met dromen
‘Leven is kiezen. Maar om goed te kiezen
moet je weten wie je bent
en waar je voor staat, waar je naartoe wilt
en waarom je daar wilt komen.’
Boodschap van hoop van Nobelprijswinnaar Kofi Annan

Feestdag Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans

De maand oktober is, naast de meimaand, een periode waarin de Kerk een speciale devotie voor Maria heeft. Deze oktobermaand zijn er verschillende manieren om in gebed, liturgie en geestelijk leven je dichterbij de Moeder Gods te begeven. 7 oktober is de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans. De feestdag gaat terug tot de 16de eeuw. Maar het was paus Paulus VI die er in 1969 de huidige naam aan gaf. In de 19de eeuw breidde paus Leo XIII de viering uit naar de hele maand oktober, die zo Rozenkransmaand werd. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans.

Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans is in het katholieke geloof een titel van de Heilige Maagd Maria, die de relatie tot het bidden van de rozenkrans benadrukt. Maria wordt onder de titel van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans vereerd als de beschermster van de christenheid. Het (gezamenlijk) bidden van de rozenkrans wordt beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om onder andere te vragen om bescherming van Maria, zowel persoonlijk als voor heel de Kerk.

Wat is het verschil tussen een rozenhoedje en de rozenkrans bidden?

Wanneer je één keer het gebedssnoer bidt, dan heb je een rozenhoedje gebeden. Dat bestaat uit het kruisteken, de geloofsbelijdenis, 3 Weesgegroetjes en 5 tientjes van telkens een Onze Vader, 10 Weesgegroetjes en het Eer aan de Vader. Bij elk tientje kan je mediteren over een mysterie van de rozenkrans. Afsluiten doe je met het kruisteken.

Om de rozenkrans te bidden, ga je 4 keer het gebedssnoer rond. Je hebt dan gemediteerd over alle mysteries van de rozenkrans: blijde, lichtende, droeve en glorievolle mysteries.

Rozenhoedje in kerk en kapelletjes

Onze-Lieve-Vrouwekerk Gerdingen

Over de kerk waarvan sprake is in de akte van 1139 wordt in het duister getast. Deze kerk werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. In de Mariamaanden mei en oktober wordt in deze kerk traditiegetrouw een rozenhoedje gebeden, telkens een kwartier vóór aanvang van de wekelijkse eucharistieviering op zaterdag.

Onze-Lieve-Vrouw van Remedie of sedes sapientiae (zetel van wijsheid)

Het beeld dateert van einde 18de eeuw en is van gepolychromeerd hout met een hoogte van 83 cm.
Op een bank zit de Moeder Gods strak voor zich uit te kijken. In haar rechterhand heeft ze een scepter en met haar linkerhand houdt ze het Kind vast dat in dezelfde hiërarchische houding op haar linkerknie zit.

Het Kind is gekleed in een tuniek en houdt de wereldbol in de hand. Over een los kleed met ronde halsuitsnijding hangt een mantel die de schouders van Maria bedekt en verder in v-plooien over haar knieën gedrapeerd is. Ze draagt puntschoenen. De kronen van Maria en Kind zijn later toegevoegd.

Het beeld is neogotisch overschilderd.

In Gerdingen werd Maria door talrijke bedevaarders vereerd als Onze-Lieve-Vrouw van Remedie.

Dit beeld werd meegedragen tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie en in de processie van de Mariafeesten 1996. Bij haar bidden we nog steeds in mei en in oktober een rozenhoedje.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Banneux, Gerdingen

Deze kapel werd gebouwd in 1942 en gerestaureerd in 1989. Ze werd door de familie Breemans gebouwd, uit dankbaarheid voor Jaak Breemans die priester werd.

Eerwaarde heer Breemans is geboren te Gerdingen op 12 juli 1901. Hij werd tot priester gewijd te Luik op 11 april 1926. Hij is overleden te Hasselt op 7 mei 1984.

Bij deze kapel werd na de oorlogsjaren in de maand mei, dagelijks, het rozenhoedje gebeden. Er werd voorgebeden door iemand van de familie Breemans. Het gebed werd steevast afgesloten met het Marialied ‘De veldkapel’. Na afloop was het altijd een gezellige plaats van ontmoeten en plezier, vooral met familie.
In de maand mei van de jaren 1990 werd wekelijks, op woensdagen, een bedevaart gehouden voor de gelovigen van Gerdingen. Te voet en al biddend van Gerdingen kerk naar de kapel.
In 1984, na het overlijden van Eerwaarde heer Jaak Breemans, werd de kapel verkocht aan vvv (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) Bree. De kapel wordt nog steeds goed onderhouden, talrijke bezoekers steken er een kaarsje aan.

Marialied – De veldkapel
Tekst: Lambrecht Lambrechts. muziek Remi Ghesquierre

Het wemelt in de Mei van blonde kleinen, nabij de veldkapel;
De takken van de grote linde deinen rondom de veldkapel;
Maria hoort de zoete litanieën, der boerenkind’ren en der honingbieën.

Ave Maria, Ave Maria!

Een paradijs van bloemen ziet men spruiten, nabij de veldkapel;
Terwijl de vogels in de takken fluiten, rondom de veldkapel.
Maria hoort in ’t heilig avondzwijgen een jubelpsalm van nachtegalen stijgen.

Ave Maria, Ave Maria!

Het koele dorpke ademt niets dan vrede, nabij de veldkapel;
Zijn sluimer is ’n enk’le reine bede, rondom de veldkapel.
Maria hoort, terwijl de sterren glanzen, de naklank van de laatste rozenkransen.

Ave Maria, Ave Maria!

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart

Dit verlaten kapelletje staat op de hoek van Steyvenhofstraat en de Stukkenstraat in Bree. Het kapelletje werd gebouwd in 1957.

Destijds zagen buren in de maand mei, elke avond, Jan van de Bank (volksnaam) met zijn echtgenote naar dit kapelletje wandelen. Ze namen een paternoster in de hand om een rozenhoedje te bidden.

Dit is het verhaal dat ons toekwam. We zoeken naar meer informatie over dit kapelletje. Wie was eigenaar van dit kapelletje? Waarom werd het gebouwd? U mag het ons vertellen.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Banneux

Deze kapel werd gebouwd in 1937 door de familie Wilhelmus Geraets Vissers als dank voor bekomen gunsten. Ze staat op de hoek van de Brugstraat en Mussenburgstraat.

In deze kapel staan heel wat kaarsjes te branden. In de maand mei wordt traditiegetrouw het rozenhoedje gebeden.

Kapelletjes in ’t Hasselt

t Hasselt is een gehucht en geloofsgemeenschap in de stad Bree.
1978 – Jaar van het dorp

De inwoners van ’t Hasselt dachten na over hoe ze een invulling konden geven aan het jaar van het dorp. Ze besloten om de kapelletjes terug onder de aandacht te brengen en er werden twee nieuwe kapelletjes gebouwd. Jaarlijks wordt in de meimaand het rozenhoedje gebeden aan de kapelletjes.
Tongerlo, het dorp van het ‘Jaar van het dorp’ begon in die jaren met dezelfde activiteit. Tongerlo was de meest karakteristieke dorpskern van de gemeente en werd in het ‘jaar van het dorp’ als dusdanig gekoesterd.
Beide parochies stonden onder de hoede van pastoor Michel Donné.

De bewoners van ’t Hasselt hebben de traditie van toen tot heden volgehouden. In de maand mei wordt op maandag (aanvullende eerste maandag van juni) aan één van de kapelletjes het rozenhoedje gebeden, gevolgd door een gebed en een Marialied.

1978
Dit kapelletje werd in het jaar van het dorp door de buurtbewoners gebouwd. Vele droegen een steentje bij. Met de financiële steun van de jagersbond werd een beeld aangekocht in Scherpenheuvel. Maria wordt hier dan ook aanroepen als Moeder van de Zaligmaker.

1978
Het kapelletje werd ter gelegenheid van het jaar van het dorp gebouwd door de familie Pierre en Rosalie Vangeloven Spreuwers. Zij stelden de grond ter beschikking en schonken ook het beeld. Hier wordt Maria als de ‘Maagd der Armen’ of Onze-Lieve-Vrouw van Banneux aanroepen.

1916
Deze kapel wordt in de volksmond ‘Het kapelletje van de Bank’ naar de naam van de boerderij ‘De Bank’ of later ‘De Laak’ genoemd. De toenmalige bewoner bouwde op eigen grond deze kapel uit dankbaar- heid. Ze werd toe- gewijd aan O.L.-Vrouw van Bijstand waarvan er binnen een schilderij hing.

1937
Deze kapel werd door het echtpaar Bartel Breemans en Maria Kusters gebouwd uit dankbaarheid voor de genezing van hun oudste dochter- tje Philomène.
De kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Ze wordt nog steeds onderhouden en verzorgd door de familie Breemans. Heel wat fietsers houden eraan even halt te houden en in de serene rust te verpozen.

1952
Oorspronkelijk werd een klein houten kapel geplaatst. Het initiatief kwam van de BJB-meisjes, als zichtbare herinnering aan het 25-jarig bestaan van de BJB-nationaal. De uitvoering werd door Herman Bokken gedaan. Deze hielp later ook mee toen de houten kapel door de buren werd vervangen door een stenen kapel. Het beeldje is een Maria met Kind dat in de jaren vijftig verspreid werd in de BJB en dikwijls als huwelijksgeschenk gegeven werd.

De kleine parochie ’t Hasselt mag fier zijn op deze rijke schat van wijkkapellen als stille getuigen van geloof en gemeenschap. Moge er altijd mensen wonen, die de inzet waarderen en blijven vertrouwen op de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw.

Muurkapel in Tongerlo

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd uit Lourdes meegebracht. Hier was vroeger de eerste halte van de processie bij een smaakvol opgericht rustaltaar. Na de oorlogsjaren van 1940-1945 werd in de maand mei elke avond een rozenhoedje gebeden. Het is een herinnering aan de jaarlijkse processie van weleer. In de Mariamaanden werden hier vele rozenhoedjes gebeden. Dit was een reden om dit kapelletje in ere te houden. Een buurvrouw vertelt ons dat het in die tijd enige dagelijkse uitstap was.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten

Deze kapel kwam al meermaals in beeld in de nieuwsbrieven. Opnieuw kwam een boeiend verhaal binnen van een dame die zich nog goed kon herinneren hoe na de oorlogsjaren een bedevaart naar Opitter werd georganiseerd vanuit verschillende kerkdorpen. In de maand mei, elke zondag in de namiddag, trokken ze als bedevaarders te voet naar Opitter om een rozenhoedje te bidden en Kruisvaardersliedjes te zingen.

Meer informatie en verhalen worden opgenomen in een brochure van alle kapelletjes in Bree. We voorzien in het Mariaal jaar 2021 een wandel- en fietsroute gekoppeld aan een zoektocht.

Paternoster

Paternoster betekent “Onze Vader”.

Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Rozenkrans is ook de naam voor het ‘rozenkransgebed’, en het is een hulpmiddel bij het uitvoeren hiervan. Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.

Wist je dat een Paternoster…
~een gebed is?
~een andere naam is voor rozenkrans?
~een liftsysteem is: paternosterlift?
~een opbergsysteem is: paternosterkast?
~een andere naam is voor een touwpomp?
~een vissersdorp is in Zuid-Afrika?
~visgerei is?
~een Belgisch biermerk is?
~de naam is van een handboei?
~een verticale omloopstelling voor de opslag van goederen is?
~een familienaam is?

Achter de schermen

Achter de schermen wordt veel nagedacht, veel getwijfeld en gebrainstormd over de Mariafeesten 2021. Het coronavirus dat maar blijft rondwaren zet ons voortdurend aan om bij te sturen. De planning van het Mariaal jaar wordt aangepast. We zijn bekommerd en bezorgd over de gezondheid van onze medeburgers. In stilte kunnen we enkele brochures verder uitwerken.

Warme oproep

We zijn op zoek naar beeldmateriaal van de vorige Mariafeesten. Mocht u foto’s, filmpjes, affiches, brochures, flyers, vlaggen,… in bezit hebben en wil u dit materiaal met ons delen mag u ons contacteren. mariafeestenbree2021@gmail.com of neem contact op via dit nummer 0498 07 63 32.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Dank

Dank aan allen om informatie uit te wisselen, dank voor de boeiende verhalen, om mee te denken, bekommernissen en bezorgdheden te delen in deze moeilijke periode van de coronacrisis.

Nawoord

Ontmoeting met Maria. Stil en onopvallend, je vindt haar kan haar overal ontmoeten. In kerken en kapellen, op hoeken van straten verkleurd door regen en wind, in huiskamers, in de werkplaats, in de tuin, achter het vensterraam, in de handtas,… Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

Marialied – Ave Maria

Tekst en muziek: Francine Drijkoningen

Nieuwsbrief 05

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 05 van september 2020 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Dinsdag 15 september, feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Een gelegenheid om o.a. het Mariapark met de zeven staties van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten in Opitter in de schijnwerpers te zetten.

Even stil…

Elk moment is een nieuw begin
Start met wat noodzakelijk is,
doe dan al het mogelijke
en ineens besef je
dat je bezig bent met het onmogelijke.
Franciscus van Assisi

Feest van Maria-Geboorte

8 september, het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De ontvangenis van Maria en haar geboorte worden het eerst beschreven in de tweede eeuw. De eerste bronnen die de viering van Maria’s geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria’s moeder. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen. De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september. Maria-Geboorte is tevens het patroonfeest onder de naam ‘Oorzaak onzer Blijdschap’ van het bisdom Hasselt.

Met de geboorte van Maria, wordt de moeder van Jezus geboren, die de Messias wordt genoemd.

Kapel van Michel Ercken Beek
Michel Ercken, smid, deken van het zangkoor en lid van de Boerengilde, leefde van 1822 tot 1901. Hij bouwde de kapel in 1896 op de geschonken grond van weduwe Neyens van Beek. In 1992 werd ze door Henry Broex en Mia Janssen, de toenmalige eigenaars, geschonken aan de Geschied- en Heemkundige Kring van Groot-Bree. Deze kapel, is toegewijd aan de Heilige Anna en de Drie Gezusters: Heilige Genoveva, H.Bertilia en de H. Eutropia. Anna, de moeder van de Heilige Maagd Maria. De naam Anna komt uit het Grieks en is afgeleid uit het Hebreeuws van de naam Hanna. De naam betekent lieflijke, genadige. De Heilige Anna is de patroonheilige van onvruchtbare- en zwangere vrouwen, mijnwerkers, meubelmakers, houtdraaiers, kleermakers, borduursters en schippers.
Deze kapel wordt opgenomen in de zoektocht naar de kapellen van Bree.

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

15 september, Onze-Lieve-Vrouw van Smarten
Onze-Vrouw van Smarten (lat., Mater Dolorosa) is een titel voor Maria in het kader van de Mariaverering, en het is een thema in de beeldend kunst. Hierbij wordt Maria rouwend afgebeeld, die bedroefd is om haar zoon Jezus, die gestorven is aan het kruis. Deze dag wordt jaarlijks op 15 september herdacht, de dag na het feest van de Kruisverheffing. Doorheen de eeuwen kent Onze-Lieve-Vrouw van Smarten een grote verering binnen het volksgeloof.

Beierse Dolorosa, aan de voet van het Kruis.
De zeven Weëen die het Hart doorboren, Fresco in Santo Stefano Rotondo, Rome.
Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën of smarten Sint-Trudo-Kerk, Peer

Met dit feest gedenkt de Katholieke Kerk de zeven smarten van Maria:

 1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus, Lukas 2:25-35
 2. De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-14
 3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel, Lukas 2:42-51
 4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
 5. Maria staat onder Jezus’ kruis (zie Stabat Mater), Johannes 19:25-27
 6. Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na de kruisafneming (Piëta)
 7. Jezus wordt begraven, Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas 23:50-56, Johannes 19:38-42

De devotie tot de Zeven Smarten van Maria heeft zijn oorsprong in de vijftiende eeuw, tegelijk met de opkomst van het rozenkransgebed.
Maria van Smarten is patrones van de servieten. De Servieten vormen een religieuze orde, die in 1233 op grond van een gezamenlijk Maria-visioen door zeven vooraanstaande burgers van Florence als bedelorde in het leven werd geroepen. Zij wordt afgebeeld met één, maar ook wel met zeven zwaarden door het hart of omgeven door zeven medaillons waarop de smarten zijn uitgebeeld.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten en Mariapark

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten is een betreedbare kapel die zich bevindt in Opitter. De kapel werd gesticht in 1361. Gesproten uit doodsangst en bedrukten is de kapel sinds meer dan vijf eeuwen het toevluchtsoord voor al wie gebukt gaat onder lijden en nood, want hier troont nog steeds de Goede Moeder.

Traditiegetrouw worden kapelavonden gepland in de maand mei, Mariamaand. In 2021 zullen de kapelavonden op woensdagen 5, 19 en 26 mei speciale aandacht geven aan Maria met gebeden en Marialiederen. In het Mariaal jaar 2021 zullen we op 31 mei te gast zijn bij Maria in Opitter. De meimaand wordt afgesloten met een kaarsjesprocessie langs de 7 staties in het Mariapark met een duiding en actualisatie van de zeven smarten.

In 1953 werd achter de kapel een mooi Mariapark aangelegd. Tussen lindebomen staan 7 monumentjes waar in 7 staties de 7 smarten zijn uitgebeeld, een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, een beeld van het Heilig Hart en een Calvarieberg.

In het Mariapark staat ook een drinkwaterput die gedolven werd in 1929.
De gebouwtjes van de kruisweg werden opnieuw opgetrokken in veldkeien. De reliëfs, die dateren van 1929, met de afbeeldingen van de zeven weeën bleven bewaard.
We hebben opgemerkt dat het beeld van het Heilig Hart aan een dringende herstelling toe is, gezien de vele barsten. Dit zal hersteld worden.
Tegen 2021 zullen de gebouwen met de afbeeldingen van de zeven smarten een grondige onderhoudsbeurt krijgen.
Handige handen hebben zich reeds kandidaat gesteld.

Eerste statie – eerste smart
De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de tempel.

Tweede statie – tweede smart
De vlucht van de Heilige Familie naar Egypte.

Derde statie – derde smart
Het zoek raken van de twaalfjarige Jezus in de tempel.

Vierde statie – vierde smart
De ontmoeting tussen Jezus en Maria op de kruisweg.

Vijfde statie – vijfde smart
Maria staat bij het kruis van Jezus.

Zesde statie – zesde smart
Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na de kruis afneming.

Zevende statie – zevende smart
De graflegging van Jezus.

Achter de schermen

Mariagrot, Gerkenberg Gerdingen-Bree
Op de voormalige kloostersite wordt door Triamant een nieuwe woonkern gerealiseerd waarin zorgeloos wonen én voluit leven centraal zullen staan voor iedereen.

Het statige kloostergebouw is al sinds zijn ontstaan een baken en herkenningspunt naar en voor Bree, en dat blijft zo.

In een gesprek met de Project Manager en buurtmanager/ wooncoach hebben we onze bekommernis kunnen uiten. De Mariagrot blijft volledig behouden in de huidige vorm. Omdat de huidige zithoek heel wat versleten banken telt, wordt er gezocht naar een nieuwe inrichting. Mogelijk kan dit een project worden dat in samenwerking met een school wordt uitgedacht en uitgevoerd. De grot blijft in de toekomst een ontmoetingsplek voor mensen, onder de hoede van Maria.

Tijdens een rondleiding waren we blij verrast dat de aan ‘Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel’ gewijde kerk herkenbaar blijft zoals ze bij velen in het geheugen gegrift staat.

Hoogaltaar kerk
Onze-Lieve-Vrouw

Rondleiding in het voormalig kloosterpand.

De neogotische kloosterkerk wordt een multi-inzetbare lobby waar jong en oud mekaar ontmoeten en inspireren. Omwonenden en ondernemers zullen er net zo graag komen als de bewoners zelf.
Deze site/ woonkern met Mariagrot zal opgenomen in de zoektocht naar de kapellen van Bree.

Warme oproep

We zijn op zoek naar beeldmateriaal van de vorige Mariafeesten. Mocht u foto’s, filmpjes, affiches, brochures, flyers, vlaggen,… in bezit hebben en wil u dit materiaal met ons delen mag u ons contacteren. mariafeestenbree2021@gmail.com of neem contact op via dit nummer 0498 07 63 32.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Dank

Dank aan allen die onze voorbereidingen willen meevolgen.
Dank om uw geduld en blijvend enthousiasme in deze coronatijd.
Dank voor uw begrip in deze moeilijke en kwetsbare voorbereidingsperiode.
Samen blijven we hoopvol uitkijken naar onze feesten ter ere van Maria. Aan allen aangename zomermaanden toegewenst.

Nawoord

We blijven hopen en stoppen niet met dromen om het Mariaal jaar tegemoet te gaan.

Marialied – Moeder van smarten

Tekst: G.Diels
Muziek: W. Martens

Nieuwsbrief 04

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 04 van augustus 2020 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Zaterdag 15 augustus 2020, hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Eén jaar vóór de afsluiting van het Mariaal jaar op zondag 15 augustus 2021. Een gelegenheid om de planning van deze dag van dichterbij te bekijken.

Even stil…

Het Magnificat
Een prachtig loflied schetst een strijdbare vrouw: Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder.
Lucas 1, 46-47

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Het kerkelijke jaar kent veel Mariale feesten. Vier ervan zijn hoogfeesten:
• 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen
• 1 januari: Maria, Moeder van God
• 25 maart: de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
• 15 augustus: Tenhemelopneming van Maria

Samen vertellen deze feesten het leven van Maria en vormen ze een richtsnoer voor gelovigen door het jaar heen. De evangelielezing bij de Tenhemelopneming van Maria is het hierboven geciteerde loflied van Maria in het evangelie volgens Lucas in hoofdstuk 1.

In de prefatie van de eucharistie (het inleidend gebed bij de tafeldienst) wordt de inhoud van het gevierde feest kernachtig samengevat. De voltooiing van Maria’s leven is voor de gelovigen een reden om te hopen: Want op deze dag is de Maagd, de Moeder van God, ten hemel opgenomen. Zij is het begin, het beeld van de Kerk der voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend en is een troost voor het volk onderweg. Terecht hebt Gij haar het bederf van de dood niet laten zien omdat zij op wonderbare wijze de Moeder is geworden van uw Zoon, de gever van alle leven.

Maria Tenhemelopneming, een feest dat al eeuwenlang wordt gevierd, maar pas in 1950 officieel is verklaard, gaat dus over leven en niet over de dood.

Bron: Kerknet, 2015

Foto: Francine Drijkoningen
Tekst: Jaak Cardinaels, (1976). Geschiedenis en kerkelijk kunstbezit te Gerdingen, VVV Bree.

Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
Onze-Lieve-Vrouwekerk Gerdingen
De glasramen in het koor werden ontworpen door Germain Jaminé, broer van provinciaal architect Léon Jaminé, en geplaatst in 1894. De omlijsting is een gotische mergelsteen. De glasramen werden betaald door giften van de parochianen. De kleuren zijn overwegend blauw, groen en rood.
Op de afbeelding zien een fragment uit het middenvenster boven het retabel in het hoogkoor. Maria Tenhemelopneming, patrones van de parochie-kerk, voor een menigte onthutste toeschouwers stijgt Maria in een stralenkrans ten hemel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria graag gezien, aan bomen en palen

Typisch voor onze streken zijn de kapelletjes en kruisen die je langs onze wegen, op kruispunten, in de velden, aan hoeves en op dorpspleinen vindt. Ze tonen de volksdevotie van onze voorouders.
Elk landschap vertelt een verhaal van de relatie tussen mens en omgeving. Achter elke plaats zit een verhaal of een herdenking.

Achter de schermen

We leven nog steeds in een bijzondere coronatijd.
Ondanks de vele zorgwekkende krantenkoppen blijven we hopen. Hoop op de start van het Mariaal jaar op 25 maart 2021 en de geplande activiteiten, hoop om op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in 2021 het Mariaal jaar feestelijk af te sluiten.

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we grondig hebben nagedacht en gebrainstormd over de planning van onze Mariafeesten 2021.

De 25-jaarlijkse Mariafeesten van 1996 zitten nog vers in ons geheugen. Voor het eerst werden alle Mariabeelden van de kerkdorpen uit Groot-Bree naar het centrum van Bree gebracht om samen met Maria, Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën biddend en zingend te wandelen door het centrum in de vorm van een rijkelijke processie voor vele biddende, zingende, kijkende en luisterende gelovigen. Vanaf de eerste startverga-dering dachten we eraan om alle Mariabeelden en gelovigen van Groot-Bree opnieuw samen te brengen. Dat was zeker een sterk punt van de Mariafeesten 1996. Na de viering wordt het Mariaal jaar afgesloten met een gezellige ontmoeting, samenzijn, er zijn voor elkaar. Maria was een doodgewone vrouw. We streven naar eenvoud, de eenvoud naar het voorbeeld van Maria is ons motto.

Te gast bij Maria, Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën

Zondag 15 augustus 2021 zal het hoogfeest in de namiddag starten we met een onthaal van alle Mariabeelden van onze kerkdorpen/ geloofsgemeenschappen aan de verschillende ingangswegen van het centrum. In stilte, al biddend wandelen we door de straten naar de dekenale kerk waar de zeven Mariabeelden en alle gelovigen worden opgewacht voor een feestelijke viering, het hoogtepunt van het Mariaal jaar.

Bron: brochure 25-jaarlijkse Mariafeesten 1996

Moederhart

15 augustus, in sommige streken moederdag.

Het moederhart klopt geduldig voor de komst van haar kind. Een moederhart zou alles in het leven willen opgeven voor het geluk van haar kind. Vele moeders hebben zelf voor hun kinderen gezorgd met een handicap of specifieke noden toen er nog geen instellingen of scholen voor hen waren.

Vele moeders hebben voor hun ouders en grootouders gezorgd, in huis genomen toen er nog geen woonzorgcentra en rusthuizen waren en dit bij hun eigen (groot) gezin. Moeders willen hun kinderen beschermen tegen het leven.

Een moeder kan er maar moeilijk aan wennen dat haar kinderen uit huis zijn, maar kinderen hunkeren ook nog naar een goedkeuring van hun moeder.

Luisteren naar je moederhart dat gaat vanzelf.
Als moeder van de Heer gaat Maria ons voor in de vreugde, schoonheid, liefde, volheid… van de goddelijke heerlijkheid. Maria is reeds ter bestemming en dat is een bron van hoop en bemoediging voor elke christen. Het feest van Maria Tenhemelopneming opent dat perspectief (Kerknet,2019).

Over de grens van dekenaat

Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk Wijshagen, dekenaat Bree
15 augustus 2020
Wijshagen viert haar parochiefeest, Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming, met een eucharistieviering om 19.00 uur.
Over de grens kijken en vieren, het is zo verrijkend.


Warme oproep

We zijn op zoek naar beeldmateriaal van de vorige Mariafeesten. Mocht u foto’s, filmpjes, affiches, brochures, flyers, vlaggen,… in bezit hebben en wil u dit materiaal met ons delen mag u ons contacteren. mariafeestenbree2021@gmail.com of neem contact op via dit nummer 0498 07 63 32.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Dank

Dank aan allen die onze voorbereidingen willen meevolgen.
Dank om uw geduld en blijvend enthousiasme in deze coronatijd.
Dank voor uw begrip in deze moeilijke en kwetsbare voorbereidingsperiode.
Samen blijven we hoopvol uitkijken naar onze feesten ter ere van Maria. Aan allen aangename zomermaanden toegewenst.

Nawoord

Laten we in dit werkjaar samen hoopvol uitkijken naar onze feesten ter ere van Maria, moeder van alle mensen. Maria die ons zal leiden en begeleiden naar een vreugdevol en hoopvol feestjaar. Magnificat zingen hart en ziel vol vreugde.
Maria staat ons bij, dag in dag uit, altijd en overal, zij laat ons niet alleen.

Marialied – Magnificat

Nieuwsbrief 03

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 03 van juni en juli 2020 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Derde vrijdag na Pinksteren, 19 juni 2020, Hoogfeest ter ere van het Heilig Hart van Jezus. Een gelegenheid om het thema ‘Te gast bij Maria’ van dichterbij te bekijken.

Even stil…

Gebed
“Almachtige God, wij gedenken dat Gij in het hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. Wij vragen dat wij mogen putten uit de bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van Uw genade.”
Bron: Kerknet

Feest van het Heilig Hart van Jezus

Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in de kerk van de Vostert

Op de derde vrijdag na Pinksteren vereren wij traditioneel het Heilig Hart van Jezus.
De devotie van het Heilig Hart van Jezus is één van de bekendste uitingen van devotie.
Het fysieke hart van Jezus werd het symbool van zijn compassie en allesomvattende liefde voor de gehele mensheid. Vandaar de benaming Heilig Hart van Jezus.

Paus Johannes Paulus II drukte het zo uit:
“… het Heilig Hart van Jezus, het Hart dat tweeduizend jaar geleden begon te kloppen in de schoot van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de wereld bracht.”

Te gast bij Maria, Onze -Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Op zondag 12 juli mochten we terug in de gerestaureerde dekenale kerk van Bree samen eucharistie vieren in aanwezigheid van Onze-Lieve-Vrouw van smarten.
We zetten in Bree een driehonderd jaar traditie verder die begon met de oprichting van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in 1696 door Pastoor Smeyers. Het ontstaan van de Broederschap is nauw verbonden met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën dat in de parochiekerk Sint-Michiel vereerd wordt. Dit laatgotische beeld van Onze-Lieve-Vrouw dateert van rond 1400 en behoort tot één van de oudste piëta’s in de Kempen. De herkomst ervan is niet duidelijk.

Het beeld zou in 1617 vanuit Beek zijn overgebracht naar de Breese parochiekerk, alhoewel de legende wil dat de ossenwagen waarop de piëta – die voor elders was bedoeld – voor de kerk in Bree bleef stilstaan. Pas toen het beeld in de kerk geplaatst werd, wilden de ossen weer verdergaan.

Beeld Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in de Sint-Michielskerk in Bree

Bij de 25ste verjaardag van de broederschap in 1721 werden voor het eerst grootse feesten georganiseerd ter ere van Maria. Sindsdien zet Bree deze traditie om de 25 jaar verder. In 2021 zal het precies driehonderd jaar geleden zijn dat de eerste Mariafeesten gevierd werden.

Vanaf 18 juli vieren we eucharistie in alle kerkdorpen. Omwille van de coronacrisis waren er geen liturgische vieringen meer met uitzondering van uitvaarten en huwelijksvieringen.

In onze planning van het Mariaal jaar willen we op zondag 30 mei 2021 te gast zijn bij Maria in alle kerkdorpen van Bree. Op zondag 15 augustus 2021 zullen alle Mariabeelden, die vroeger in de processies gedragen werden, aan de stadspoorten en invalswegen van het centrum Bree onthaald worden om aanwezig te zijn in een viering ter afsluiting van de 13de Mariafeesten Bree.

In gebed tot Maria vinden velen van ons moed, troost, vertrouwen en sterkte.

Achter de schermen

We leven in een bijzondere tijd, coronatijd genoemd.

In de media lezen we verontrustende krantenkoppen.

Als organisatie hebben we de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad gevolgd en in deze periode respecteren we nog steeds de aanbevelingen. Waar dit kon werd in stilte verder gewerkt aan de voorbereiding van de Mariafeesten 2021.

We waren de voorbije maanden genoodzaakt om een aantal voorbereidingen on hold te zetten omdat we de verantwoordelijkheid op ons willen nemen te zorgen voor elkaars veiligheid ten aanzien van het coronavirus. Intussen mogen we al iets meer, maar nog niet alles. Begrippen als bubbels, anderhalvemeteren, mondmasker, covid-19, … zijn nog niet de wereld uit.

Onlangs werd door het kernteam van de Mariafeesten 2021 de planning en de voorbereiding opnieuw doorgenomen. Wat is nog haalbaar om in deze coronatijd verder uit te werken en te organiseren? Kunnen wij mensen veilig samenbrengen in deze voorbereidingstijd?

Het kernteam van de Mariafeesten 2021 heeft grondig nagedacht en gebrainstormd over de planning van het Mariaal jaar. Onze grootste bezorgdheid en bekommernis lag in deze fase van voorbereiding, die nu moet gebeuren, ook al zou in 2021 ons land coronavrij zijn.
Met respect voor onze medewerkers en medeburgers zijn we als groep tot een consensus gekomen. Een aantal activiteiten blijven on hold staan en enkele activiteiten worden verschoven naar een ander jaar. De planning werd onder voorbehoud vastgelegd.

Wat nog kan komen of niet kan komen, kan niemand voorspellen. Afstand houden en contacten beperken is essentieel. Gezond boerenverstand gebruiken en zorgen voor elkaar blijft de boodschap.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Dank

Dank aan allen die onze voorbereidingen willen meevolgen.
Dank om uw geduld en blijvend enthousiasme in deze coronatijd.
Dank voor uw begrip in deze moeilijke en kwetsbare voorbereidingsperiode.
Samen blijven we hoopvol uitkijken naar onze feesten ter ere van Maria. Aan allen aangename zomermaanden toegewenst.

Marialied – Een biddend weesgegroet

Marialied - Een biddend weesgegroet
Tekst: Gustave Diels
Muziek: Willy Martens
(c) Mariafeesten 1996
Tekst: Gustave Diels – Muziek: Willy Martens
(c) Mariafeesten 1996

Nieuwsbrief 02

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 02 van mei 2020 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Meimaand Mariamaand, een gelegenheid om de acties van de werkgroep ‘Op weg met Maria’ van dichterbij te bekijken.

Even stil

Magnificat
“En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder.'”
Lucas 1, 46-47

Meimaand Mariamaand

Voor velen onder ons is het een vanzelfsprekendheid: mei is de maand waarin Maria feestelijk wordt geëerd. We branden een kaarsje, we richten een gebed tot Maria, we plaatsen een bloemetje bij een Mariabeeld, we stoppen tijdens onze fiets- of wandeltocht. Bij Maria vinden we steun om vol te houden, zoals zij dat gedaan heeft.

Achter de schermen

Sinds 16 maart en de verplichte lockdown zijn alle geplande live vergaderingen van de werkgroepen stopgezet. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn verregaande maatregelen van kracht die een belangrijke impact hebben op het dagelijkse leven. Ondanks de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad werken we in stilte verder en bereiden ons voor op het Mariaal feestjaar. Verschillende activiteiten worden afgewerkt.

Op weg met Maria

We mogen nog niet naar de kerk om de eucharistie samen te vieren. We mogen wel bidden, zingen, lezen, lachen, muziek beluisteren, wandelen, fietsen, onze creativiteit botvieren, we mogen nog zoveel.
We mogen op bezoek gaan bij Maria. Op weg gaan naar Maria. Maria die graag gezien is in de omgeving van Beek, Bree, Gerdingen, Opitter, ’t Hasselt, Tongerlo en de Vostert.
Ter voorbereiding van onze wandel-, fiets- en autotocht in het feestjaar ter ere van Maria zijn we op zoek gegaan naar alle kapellen van Bree. We mochten ervaren dat er heel wat kapelletjes goed onderhouden worden, dat ze bezocht worden om te bidden, tot rust te komen, een kaarsje te branden, een bloemetje te plaatsen. Maria is er altijd en overal.

Wandel-, fiets- en autoroutes

Met de locatiegegevens van een 50-tal kapelletjes hebben we 9 routes uitgestippeld om te wandelen, te fietsen of met de auto een tour te rijden in de omgeving van alle kerkdorpen. Tegen de zomermaanden van 2021 zullen alle routes in de vorm van een zoektocht uitgewerkt zijn met opdrachten voor alle leeftijden.

Impressies aan de kapelletjes met brandende kaarsjes

Warme oproep Mariakoor

Naar aanleiding van de 25-jaarlijkse Mariafeesten 2021 Bree willen wij graag een warme oproep doen aan allen die graag zingen om het Mariakoor te versterken. De repetities starten in september 2020. We bereiden ons voor om een aantal activiteiten muzikaal op te luisteren.
Wie er graag wil bij zijn kan kiezen om mee te zingen bij één of meerdere gelegenheden.

 • Officiële opening van het Mariaal feestjaar Donderdag 25 maart 2021
 • TV-mis Zondag 1 augustus 2021 (onder voorbehoud)
 • Oratorium Zaterdag 7 en dinsdag 10 augustus 2021 Het oratorium is opgebouwd uit bekende Marialiederen van Bree, enkele processieliederen uit de editie van 1996 en composities uit vroegere oratoria uitgevoerd in Bree.
 • Afsluiting Mariaal feestjaar Eucharistieviering Zondag 15 augustus 2021

Het aantal repetities is afhankelijk van uw keuze en uw engagement. Het oratorium zal het merendeel van de repetities in beslag nemen.
Voor de eigenlijke start moeten we uiteraard rekening houden met de regelgeving en evolutie rond het coronavirus.
Wie zich geroepen voelt en graag zingt is welkom.
U kan zich aanmelden door:
➢ een berichtje te sturen naar mariafeestenbree2021@gmail.com
➢ een telefoontje naar 0498 07 63 32 – ook voor meer informatie
➢ het antwoordformulier onderaan deze nieuwsbrief in de brievenbus van het secretariaat pastorale eenheid Emmaüs aan de dekenij te deponeren. Grauwe Torenwal 9B, Bree

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

Nawoord

Laten we in dit werkjaar samen hoopvol uitkijken naar onze feesten ter ere van Maria, moeder van alle mensen. Maria die ons zal leiden en begeleiden naar een vreugdevol en hoopvol feestjaar. Magnificat zingen hart en ziel vol vreugde.

Dank

Dank aan alle actieve medewerkers voor uw blijvende inzet en enthousiasme. Dank aan allen die onze voorbereidingen willen meevolgen.

Marialied – Lieve Vrouwke

Marialied - Lieve Vrouwke
(c) Francine Drijkoningen - 19/04/2015
(c) Francine Drijkoningen – 19/04/2015

Nieuwsbrief 01

Beste lezer
Deze nieuwsbrief van de Mariafeesten 2021 houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen van onze organisatie. In deze nieuwsbrief informeren we u onder meer over de planning van ons feestjaar ter ere van Maria.

Even Stil

‘Wees sterk en moedig
en laat u niet door angst verlammen,
want de Heer uw God is met u,
waar u ook gaat.’
Jozua 1, 8-9

Werkgroepen

Sinds 16 maart en de verplichte lockdown zijn alle geplande live vergaderingen van de werkgroepen stopgezet. Dit neemt niet weg dat we vanuit ons kot verder werken aan de organisatie en het uitwerken van activiteiten.

Planning

We hebben al heel wat activiteiten kunnen opnemen in de kalender van ons feestjaar. Een eerste overzicht, versie maart 2020. Er zullen zeker nog activiteiten toegevoegd worden.

Kalender Mariafeesten 2021

Voorlopige kalender, versie maart 2020

Februari
Woensdag 10-02
Lezing
Geschiedenis van het christendom, in het bijzonder van de Mariaverering Dr. Jan Vaes

Maart
Woensdag 03-03
Lezing
Geschiedenis van de christelijke kunst, in het bijzonder van de Mariavoorstellingen Dr. Jan Vaes, doctor in de Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis

Donderdag 25-03
Maria Boodschap
Opening Mariaal jaar
‘s avonds
Opening tentoonstelling

Zondag 28-03
Concert
Stabat Mater, Pergolesi
Academie Bree-Maaseik
15.00 uur

April
Zondag 11-04
Lezing
Hemelse symboliek & gebruik van Onze-Lieve-Vrouwenkruiden
Nathalie Hermans, herboriste Namiddag

Dinsdag 20-04
Geloofsavond

Mei
Woensdag 05-05
Kapelavond Opitter

Zondag 09-05
Moederdagbrunch
Harmonie Verenigde Vrienden

Woensdag 19-05
Kapelavond Opitter

Woensdag 26-05
Kapelavond Opitter

Woensdag 31-05
Afsluiten Mariamaand
Opitter en Bree

Juni
Donderdag 17-06
Geloofsavond

Zondag 20-06
Marialiederen
Zangnamiddag, samenzang

Juli
Zondag 04-07
Mariakapellen Bree Zoektocht

Augustus
Zondag 01-08
TV-mis
Bree kerk om 10.00 uur
Mariakoor
Onder voorbehoud

Zaterdag 07-08
Oratorium De zeven weeën
Mariakoor en volk

Zondag 10-08
Oratorium De zeven weeën
Mariakoor en volk (Herhaling)

Zondag 15-08
Mariafeesten2021
Mis: muziek door Mariakoor en gebroeders Smeets
Namiddagprogramma en afsluiting Mariafeesten 2021

September
Woensdag 15-09
O.L.Vrouw van zeven smarten
Mariafeesten 2021, dankavond voor actieve medewerkers

Oktober
Zondag 24-10
TV-mis
Bree kerk om 10.00 uur
Gebroeders Smeets
Onder voorbehoud

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

Dank

Dank aan alle actieve medewerkers voor uw blijvende inzet en enthousiasme. Dank aan allen die onze voorbereidingen willen meevolgen.