Kapellenpad

Kapellenpad

Zeven heerlijke wandel- en fietsroutes langs 45 kapellen in alle woonkernen van Bree.

Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders en oma en opa en de auto, want er is ook een autoroute.

Elk pad brengt je verrassingen en opdrachten.
Je kan mooie prijzen winnen.

Doe mee.
Ontdek de Kapellenpadbrochure met alle info:
Centrale Balie Stadhuis Bree
Dekenij, Grauwe Torenwal 9, Bree 089/472266

De website mariafeesten-bree.be biedt je alle info over de Mariafeesten.

Ken jij het verhaal van de Ossenwagen?
Stuur je antwoord naar Mariafeestenbree2021@gmail.com misschien win je wel 7 ijsjes, voor elk pad één.
Smakelijk.

KAPELLENPAD, een organisatie van de 25-jaarlijkse Mariafeesten van Bree

Kapellenpad – Nuttige informatie

Nuttige informatie

Voor u op Kapellenpad vertrekt:

 • Lees aandachtig het wedstrijdreglement.
 • Voor u aan het Kapellenpad begint leest u best eerst de brochure. Bladzijde 2: legende Bladzijde 3: opdrachten 1, 2 en 3 Bladzijde 40: tips
 • Voor u aan een route begint leest u best eerst de info die behoort bij de route. Zo heeft u de vragen al in uw achterhoofd tijdens de tocht.
 • Tip: U maakt meer kans om in de prijzen te vallen door meerdere wedstrijdformulieren B in te dienen. A-formulier en B-formulier(en) hebben hetzelfde adres.
 • Er is een autoroute uitgeschreven. Op de brochure staat een QR-code. U komt dan binnen in een map met documenten.
  Wie de autoroute volgt heeft de brochure ‘Kapellenpad’ nodig voor de opdrachten en een wedstrijdformulier met unieke code om geldig deel te nemen.
 • Elke route start aan een kerk. U kan parkeren in de omgeving van de kerk.
 • De antwoorden van de vragen kan u vinden aan de kerk of kapel.
 • Het is nodig om bij privéwoningen aan te bellen. We respecteren hun privacy.
 • De routes lopen langs verschillende rustplaatsen, cafés, andere drink- en eetgelegenheden mocht u een pauze willen inlassen.
 • Tijdig indienen van wedstrijdformulieren, uiterlijk zondag 3 oktober.

Heeft u vragen? Wilt u iets melden?
0498 07 63 32

Kapellenpad – Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

 • Door deel te nemen aan de zoektocht ‘Kapellenpad’ gaat u akkoord met dit reglement.
 • De brochure en één A-formulier kost € 5. Men kan een onbeperkt aantal B-formulieren bekomen aan € 0,5. U maakt dan meer kans om in de prijzen te vallen. A-formulieren en B-formulieren worden samen ingediend met één adres.
 • Uitsluitend B-formulieren indienen is ongeldig deelnemen.
 • Eén A-formulier en één of meerdere B-formulieren indienen is wel geldig.
 • Alle wedstrijdformulieren A en B hebben een unieke code. Een kopie maken van een wedstrijdformulier is ongeldig deelnemen.
 • Het wedstrijdformulier is geldig als alle antwoorden ingevuld zijn.
 • Deponeer uw wedstrijdformulier tegen zondag 3 oktober 2021 in de brievenbus in de Sint-Michielskerk Bree of in de kapel Onze-Lieve-Vrouw der Bedrukten Opitter.
 • Als u het wedstrijdformulier definitief heeft ingediend kan u dit niet meer wijzigen.
 • De antwoordformulieren kunnen na afloop van de zoektocht niet worden teruggevraagd door de deelnemers.
 • Antwoorden op de vragen vindt u tijdens de zoektochtwandelingen op de stopplaatsen, aan de kerken en kapellen.
 • Tijdens de zoektocht communiceren de organisatoren noch over de inhoud van de vragen noch over de mogelijke antwoorden. Enkel door onvoorziene omstandigheden (zoals het verdwijnen van een cruciaal element om een vraag op te lossen) kan er gecommuniceerd worden.
 • Bij eventuele betwistingen is er geen verhaal mogelijk tegen de beslissing van de organisatoren.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen voor, tijdens of na de zoektocht. De deelnemers moeten altijd de wegcode respecteren. Let op bij parkeren in een blauwe zone.
 • Als u langs het parcours wordt geconfronteerd met een wegomlegging dan volgt u ofwel de tijdelijke verkeersborden of doet u een beroep op uw oriëntatievermogen of gps.
 • Als u tijdens de zoektocht opmerkingen hebt over wegaanduidingen of straatnaamborden die niet meer zichtbaar of beschadigd zijn, gelieve dat zo snel mogelijk te melden aan: 0498 07 63 32.
 • Na 3 oktober worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijzen zijn aangepast aan de leeftijd. Vergeet dus niet de leeftijd op het wedstrijdformulier in te vullen.

Heeft u vragen? Wilt u iets melden?
0498 07 63 32

KAPELLENPAD, een organisatie van de 25-jaarlijkse Mariafeesten van Bree

Feestelijke opening Mariaal jaar 2021

Op donderdag 25 maart 2021, werd ons Mariaal feestjaar 2021 geopend met een viering in de Sint-Michielskerk te Bree. Omwille van de geldende maatregelen werd de viering gehouden in besloten kring, maar werd er een livestream verzorgd. Deze stream is hieronder opnieuw te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=5YtgI6Vanws

Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze viering.

 • Francine Drijkoningen, coördinator Mariafeesten 2021
 • E.H. Roel Alders, pastoor
 • E.H. Jaak Janssen, deken
 • E.H. Vicaris-generaal Karel D’Huys, bisschoppelijk afgevaardigde
 • Liesbeth Van der Auwera, burgemeester
 • E. Zuster Trees, trappistinne van de priorij Klaarland te Lozen
 • Chris Schoofs, Koninklijk Brees Volkstoneel
 • Myriam Leurs
 • Marijke Vandebroek
 • Marina Rijken
 • Marina Neyens
 • Mieke Lempens
 • Marie Dams
 • Marie Wirix
 • Marie Claire Nijskens
 • Mia Casters
 • Mieke Popleu
 • Hubert Smeets, organist
 • Corrie Smeets, zang
 • Rik Smeets, zang
 • Anne-Marie Vliegen, zang
 • Silke Camp, danseres, leerling dansstudio Crescendo
 • Tika Tonnaer, piano, leerling Jeugdmuziekschool Bree
 • Tobi Tonnaer, gitaar, leerling Jeugdmuziekschool Bree
 • Jan Mertens, koster
 • Els Diels, tekst Marialied: Maria Lief
 • Willy Martens, muziek Marialied: Maria Lief
 • Francine Drijkoningen, tekst en muziek Marialied: Maria Graag Gezien
 • Ferm afdeling Gerdingen, bloemen
 • Giedo Custers, techniek
 • Jeroen Custers, techniek, met dank aan KV De Schalkse Drijfveren, vzw