Nieuwsbrief 13

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 13 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de activiteiten van de maand juli en geven een vooruitblik op de activiteiten van de maand augustus.

Even stil…

Vogels
Kijk naar de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt.
Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Matteüs 6:26

Eucharistieviering – uitzending via TV, CANVAS

Zondag 1 augustus om 10.00 uur .
Uitzending op CANVAS.

Monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van het bisdom Hasselt, zal voorgaan in deze eucharistieviering.

Omwille van de coronacrisis zijn we nog steeds gebonden aan coronamaatregelen zoals het maximum aantal mensen in erediensten.

Indien u graag aanwezig wil zijn in de Sint-Michielskerk om samen eucharistie te vieren kan u uw naam doorgeven via dit nummer: 0498 07 63 32.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Wie erbij wil zijn kan nu reserveren. We verwachten u dan graag om 09.45 uur in de kerk van Bree.

Maria’s in de bloemen

Sint-Michielskerk Bree
van 8 tot 15 augustus 2021
Maak het mee mogelijk en stort een bijdrage voor bloemen.
Alle Maria’s van de zeven kerkdorpen pronken in de kerk tussen massa’s bloemen en versiering dankzij uw bijdrage.

Stort op BE84 0689 3807 0859 met vermelding ‘bloemen Mariafeesten’.

Wij zijn zeer dankbaar voor de financiële steun die we reeds mochten ontvangen.

Terugblik op de maand juli

Op zaterdag 3 juli ging ons ‘Kapellenpad’ van start en de tentoonstellingen ‘Maria, een open kans’ en ‘Maria anders bekeken’ werden geopend. We zijn dankbaar dat zovelen een bijdrage leverden aan deze tentoonstelling, aan de Mariafeesten 2021. Ieder van hen had een eigen verhaal en gaf een speciale betekenis bij het kunstwerk. De link van Maria en kind naar moeder en kind had een bijzondere meerwaarde in het geheel. We hebben begrepen wat moeders voor hun kinderen betekenen, net als Maria voor haar Zoon Jezus. Met veel respect en waardering voor elk talent danken we alle deelnemende kunstenaars.

Tentoonstelling ‘Maria, een open kans’

Kunstwerken van de gasten van COVIDA, open kans

Van 3 juli tot en met 18 juli presenteerden de gasten van COVIDA, Open kans in de Sint-Michielskerk hun Maria kunstwerken.
Deze tentoonstelling lokte heel wat bezoekers en een bezoek bij Maria. Mensen kwamen kijken, bidden en een kaarsje aansteken.

Tentoonstelling ‘Maria anders bekeken’

Er zijn vier goed bezochte tentoonstellingsdagen achter de rug. Op 3, 4, 10 en 11 juli werden in de kapel van het stadhuis ruim 50 kunstwerken tentoongesteld van meerdere kunstenaars. Bezoekers werden verrast met beelden die voor zich spraken ‘Maria met kind’. Maria met kind werd vertaald naar ‘Moeder met kind’. We mochten thuiskomen in de gevoelens en emoties die bij de kunstenaars werden opgewekt tijdens de creaties ervan. Velen onder hen schreven bij hun werk een passende tekst om deze beleving te versterken.

Een initiatief van de Kunstgroep Marie-France Geuens en Rina Neelen in samenwerking met de stad Bree, de Kunstkring Op-Art van Opitter en andere grote kunstenaars zoals Jan Peeters (Maaseik) en Simonne Peeters (Tongerlo).

Kunstwerk van
Jan Peeters Maaseik 1945 – 2000


Het kwaad

Een moeder die haar kind beschermt tegen kwaad, ziekte, misbruik, honger en al het andere slechte in de wereld.

Jean-Pierre Harings eigenaar van dit kunstwerk

Kunstwerken van Simonne Peeters Tongerlo

De liefde van een moeder, dat blijven toch haar kinderen. Niemand in deze wereld kan deze liefde hinderen. Een liefdevol moederhart zal altijd blijven geven. Hoe oud een moeder ook wordt, die liefde blijft haar hele leven.

Tijdens vakanties in buitenland of langs Vlaamse wegen kwam ik veel kapellen tegen. Elk kapelletje heeft een eigen verhaal, elk kapelletje heeft voor mij een speciale herinnering. Verhalen, mooie herinneringen, gebeurtenissen in mijn leven, verdriet, bitterheid en pijn bepaalden mijn kleur en stijl.

Ogen en geest zijn nodig voor het verloop van een werk.

Bij Maria kom ik tot rust.


Simonne Peeters Kunstenares Tongerlo

Kunstgroep Marie-France Geuens en Rina Neelen
Kunstwerken van hun cursisten
Katie Degrave
Monique Dehasque
Mieke Dreesen
Brigitte Rinkes
Elly Dehasque

Mijn keuze ging uit naar groen, daar dit een levendige kleur is en staat voor de geborgenheid van de moeder die zich om haar kind ontfermt.
Het blauw daarentegen is een rustgevende kleur en verwijst tevens naar het spirituele.
De lammetjes aan de voet van Maria symboliseren het onschuldige en kwetsbare.
What you see is what you get: ik teken en schilder dingen zoals ik ze zie.
De liefde voor een kind, dat is een heel groot wonder.
En toch weer zo gewoon.
En het kind, dat kan er niet zonder.

Jos Loos
Brigitte Schriers
The Tears behind the Smile
Bert Van Gompel

Maria anders bekeken

Naar aanleiding van dit thema heb ik mijn schilderij gebaseerd op het moeder zijn en anders zijn. In onze samenleving wordt altijd naar perfectie gestreefd en dit wordt zo ook weergegeven in de media.

Mijn inspiratie heb ik opgedaan bij mijn vriendin die een super moeder is, maar helaas ook haar beperkingen heeft.

Ik ben blij dat ik de liefde tussen moeder en kind op deze manier heb kunnen vastleggen en hoop dat ik mensen kan doen nadenken dat er meer is dan alleen maar de perfecte plaatjes en situaties.

Mijn schilderij is ook niet perfect, maar mijn boodschap is wel duidelijk.
Respect en aandacht voor iedereen.

Marijke Gorissen

Maria, Moeder van hoop,

zegen wat Gij met ieder van ons begonnen zijt. dat we mogen leven van de vriendschap en trouw die we van elkaar verwachten.

Wees ons, door medemensen nabij in onze mooie momenten.

Wees ons nabij in de gewone, vanzelfsprekende dingen van het leven. Blijf ons door medemensen nabij wanneer we pijn en verdriet ons in het leven overvallen.

Laat nooit toe dat ons leven slijt aan gewoonten.
Laten we als brood en wijn zijn voor elkaar, tekenen van het leven.

Rina Neelen

Moeder en kind
Dit schilderij is geschilderd naar een foto van mijn dochter en kleinzoon.

De dame met het groene kleed
De vrouw aan het venster kan je vergelijken met Maria,
een moeder die uitkijkt naar de terugkeer van haar zoon, met een paternoster in de hand.
De groene kleur van het kleed is de kleur van het leven, veiligheid en energie. Dit is wat iedere moeder kan gebruiken.

Ingrid Schrijvers

Moeder en kind

Deze hedendaagse afbeelding van een moeder met een kind bewijst dat de moeder een bescherming en toeverlaat biedt voor haar kind.

Het toont een verbondenheid met elkaar. Het is zeker herkenbaar dat de moeders en zeker aan de zee altijd een zekere bezorgdheid tonen, eigen aan moeders.

Het is geen zonnig tafereel, maar een beetje donker. Ook als het wat minder goed gaat, reikt ze de hand.

Jacobus Terium

Meisje met de sluier

Alvorens Maria de Moeder Gods werd en vereerd over de hele wereld, was ze ooit een jonge vrouw.

Misschien zoals deze jonge dame die met serene blik de wereld aanschouwt.
Ook zij weet nog niet wat de toekomst zal brengen.

Martine Verstraete

Moeder met kind

Uit ruwe steen verrijst deze moeder met haar kind.

Ze is herleid tot de eenvoud zelve in tegenstelling tot de ruwe steen waaruit ze zijn geboren.

Een moederlijke liefde, “uit steen gehouwen”.

Beeldhouwwerk in groen steatiet, zeepsteen.

Martine Verstraete

Iconen, afgewerkt door Rina Neelen

Kunstkring OP-ART
Opitter

Maria en Kind Jezus geschilderd, in een innige verbondenheid, die liefde uitstraalt en moederlijke tederheid.
Beiden omringd met een gouden stralenkrans als teken van heiligdom.
Geplaatst tegen een donkere achtergrond, die oneindigheid weergeeft, en daarboven nog gouden astrologische symbolen.

John Coppen

Een moeder met haar kind, waarin een grote verbondenheid en samenhorigheid naar voren komt.
Dit doek is in spontaniteit ontstaan.

Annij Coppen

Moeder en kind, levenslang verbonden met elkaar.
Omgeven door de wonderen van de natuur. Een kind zien opgroeien en opvoeden is het mooiste wat een moeder geven kan.

Christine Proot

Moeder en kind

Gevlucht uit eigen land voor eeuwig in een tent gestrand. Weg van verkrachting en dood, weg van familie, gevlucht in uiterste nood.

In haar eigen ogen de verschrikking van het geziene geweld. Moedeloos en uitgeput, maar niet geveld, want zij moet voor haar kind blijven leven, enkel moedermelk kan zij nog geven.

Doorgaan tot aan de andere kant van de grens is voor hun beiden de ultieme wens.

Daar zou ze opnieuw kunnen leven en haar kind vrede en liefde geven.

Jean Flipkens

Moeder en kind volgen een pad in het park van het leven. Fier wandelt ze naast het leven dat ze heeft gegeven.
Vol gratie, maar toch met het hoofd licht gebogen, wakend over haar kind, uit de hoeken van haar ogen.
Daar is de brug naar het grote leven. Welke toekomst zal het tot haar kindje geven?
Het kind stapt naast haar met grote passen, een pop in de hand, pratend aan één stuk.
Ze is zo gelukkig met de kleur van haar kleedje en het hoedje; precies gelijk mama, voor haar het grootste geluk.

Jean Flipkens

Kapellenpad – wandelen, fietsen…

3 juli – 3 oktober 2021

Kapellenpad

Zeven heerlijke wandel- en fietsroutes langs 45 kapellen in alle woonkernen van Bree.

Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders en oma en opa en de auto, want er is ook een autoroute.

Elk pad brengt je verrassingen en opdrachten.
Je kan mooie prijzen winnen.

Doe mee.
Ontdek de Kapellenpadbrochure met alle info:
Centrale Balie Stadhuis Bree
Dekenij, Grauwe Torenwal 9, Bree 089/472266

€ 5 voor de brochure en wedstrijdformulier, u heeft hiermee de Mariafeesten 2021 Bree gesteund.

De website mariafeesten-bree.be biedt je alle info over de Mariafeesten.

Ken jij het verhaal van de Ossenwagen?
Stuur je antwoord naar Mariafeestenbree2021@gmail.com misschien win je wel 7 ijsjes, voor elk pad één.
(ijsjes wedstrijd eindigt 6 augustus)
Smakelijk.

Mariale feestweek in de dekenale Sint-Michielskerk Bree

8 – 15 augustus

We verwelkomen alle Maria’s uit Breese kerken
Zondag 8 augustus om 14.00 uur

Eucharistieviering
Dinsdag 10 augustus om 15.30 uur
Voor senioren en bewoners van woonzorgcentra

Gebedsavond
Woensdag 11 augustus om 19.30 uur

Zangnamiddag
Donderdag 12 augustus om 15.00 uur
Samen gekende Marialiederen zingen.

Maria Tenhemelopneming
Hoogfeest
15 augustus 2021
Plechtige eucharistieviering om 11.00 uur

Omwille van de coronacrisis zijn we nog steeds gebonden aan coronamaatregelen zoals het maximum aantal mensen in erediensten.
Indien u graag aanwezig wil zijn in de Sint-Michielskerk om samen eucharistie te vieren kan u uw naam doorgeven via het secretariaat van de dekenij op dit nummer: 089 47 22 66
U kan uw naam ook doorgeven via dit nummer: 0498 07 63 32.

Meer info

Omwille van corona raden we aan om recente info van alle activiteiten via onze website te raadplegen. U kan info volgen zoals reservaties, aanpassing van de planning, maatregelen… mariafeesten-bree.be
U kan u vragen stellen via ons emailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Mariagebed

Voor deze editie van de Mariafeesten 2021 werden nieuwe Mariagebeden geschreven, verkrijgbaar op een gebedenkaart.
De gebedenkaart stellen we gratis ter beschikking.
U kan ze vinden in de dekenale kerk van Bree of in de kapel van Opitter.

Maria,
U ging ons voor op de weg van geloven.
Uw vertrouwen geeft ons moed,
U bent een voorbeeld voor ons allen.
Vergezel ons op onze levensweg,
tijdens de mooie momenten,
tijdens de pijnlijke momenten,
laat ons nooit alleen. Dank U wel voor Uw voorbeeld.
Dank U wel voor Uw liefde en geloof.
Dank U wel voor Uw ja, dat we steeds tot bij U mogen komen.
U gaf ons Jezus, Zoon van God. We bidden dat we in Uw voetsporen mogen gaan, vol geloof en standvastigheid.
Bij U mogen komen en de altijddurende liefde mogen ervaren die U voor ons heeft
is een geschenk waarvoor woorden tekort schieten.
Amen

Diane Goossens Nicky en Sanne Knevels
Dit Mariagebed werd geschreven door een moeder en haar dochters.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Kapellenpad

Kapellenpad

Zeven heerlijke wandel- en fietsroutes langs 45 kapellen in alle woonkernen van Bree.

Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders en oma en opa en de auto, want er is ook een autoroute.

Elk pad brengt je verrassingen en opdrachten.
Je kan mooie prijzen winnen.

Doe mee.
Ontdek de Kapellenpadbrochure met alle info:
Centrale Balie Stadhuis Bree
Dekenij, Grauwe Torenwal 9, Bree 089/472266

De website mariafeesten-bree.be biedt je alle info over de Mariafeesten.

Ken jij het verhaal van de Ossenwagen?
Stuur je antwoord naar Mariafeestenbree2021@gmail.com misschien win je wel 7 ijsjes, voor elk pad één.
Smakelijk.

KAPELLENPAD, een organisatie van de 25-jaarlijkse Mariafeesten van Bree

Kapellenpad – Nuttige informatie

Nuttige informatie

Voor u op Kapellenpad vertrekt:

 • Lees aandachtig het wedstrijdreglement.
 • Voor u aan het Kapellenpad begint leest u best eerst de brochure. Bladzijde 2: legende Bladzijde 3: opdrachten 1, 2 en 3 Bladzijde 40: tips
 • Voor u aan een route begint leest u best eerst de info die behoort bij de route. Zo heeft u de vragen al in uw achterhoofd tijdens de tocht.
 • Tip: U maakt meer kans om in de prijzen te vallen door meerdere wedstrijdformulieren B in te dienen. A-formulier en B-formulier(en) hebben hetzelfde adres.
 • Er is een autoroute uitgeschreven. Op de brochure staat een QR-code. U komt dan binnen in een map met documenten.
  Wie de autoroute volgt heeft de brochure ‘Kapellenpad’ nodig voor de opdrachten en een wedstrijdformulier met unieke code om geldig deel te nemen.
 • Elke route start aan een kerk. U kan parkeren in de omgeving van de kerk.
 • De antwoorden van de vragen kan u vinden aan de kerk of kapel.
 • Het is nodig om bij privéwoningen aan te bellen. We respecteren hun privacy.
 • De routes lopen langs verschillende rustplaatsen, cafés, andere drink- en eetgelegenheden mocht u een pauze willen inlassen.
 • Tijdig indienen van wedstrijdformulieren, uiterlijk zondag 3 oktober.

Heeft u vragen? Wilt u iets melden?
0498 07 63 32

Kapellenpad – Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

 • Door deel te nemen aan de zoektocht ‘Kapellenpad’ gaat u akkoord met dit reglement.
 • De brochure en één A-formulier kost € 5. Men kan een onbeperkt aantal B-formulieren bekomen aan € 0,5. U maakt dan meer kans om in de prijzen te vallen. A-formulieren en B-formulieren worden samen ingediend met één adres.
 • Uitsluitend B-formulieren indienen is ongeldig deelnemen.
 • Eén A-formulier en één of meerdere B-formulieren indienen is wel geldig.
 • Alle wedstrijdformulieren A en B hebben een unieke code. Een kopie maken van een wedstrijdformulier is ongeldig deelnemen.
 • Het wedstrijdformulier is geldig als alle antwoorden ingevuld zijn.
 • Deponeer uw wedstrijdformulier tegen zondag 3 oktober 2021 in de brievenbus in de Sint-Michielskerk Bree of in de kapel Onze-Lieve-Vrouw der Bedrukten Opitter.
 • Als u het wedstrijdformulier definitief heeft ingediend kan u dit niet meer wijzigen.
 • De antwoordformulieren kunnen na afloop van de zoektocht niet worden teruggevraagd door de deelnemers.
 • Antwoorden op de vragen vindt u tijdens de zoektochtwandelingen op de stopplaatsen, aan de kerken en kapellen.
 • Tijdens de zoektocht communiceren de organisatoren noch over de inhoud van de vragen noch over de mogelijke antwoorden. Enkel door onvoorziene omstandigheden (zoals het verdwijnen van een cruciaal element om een vraag op te lossen) kan er gecommuniceerd worden.
 • Bij eventuele betwistingen is er geen verhaal mogelijk tegen de beslissing van de organisatoren.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen voor, tijdens of na de zoektocht. De deelnemers moeten altijd de wegcode respecteren. Let op bij parkeren in een blauwe zone.
 • Als u langs het parcours wordt geconfronteerd met een wegomlegging dan volgt u ofwel de tijdelijke verkeersborden of doet u een beroep op uw oriëntatievermogen of gps.
 • Als u tijdens de zoektocht opmerkingen hebt over wegaanduidingen of straatnaamborden die niet meer zichtbaar of beschadigd zijn, gelieve dat zo snel mogelijk te melden aan: 0498 07 63 32.
 • Na 3 oktober worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijzen zijn aangepast aan de leeftijd. Vergeet dus niet de leeftijd op het wedstrijdformulier in te vullen.

Heeft u vragen? Wilt u iets melden?
0498 07 63 32

KAPELLENPAD, een organisatie van de 25-jaarlijkse Mariafeesten van Bree

Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten – Legende

Een Breese legende geeft ons een belangrijke boodschap: niet de Breeënaren maar Maria zelf heeft er voor gekozen om in onze gemeenschap aanwezig te zijn. De Piëta was immers voor een andere plek bestemd.

Tussen 1391 en 1400 maakte een onbekende beeldhouwer dit houten beeld van Maria met op haar schoot het lichaam van Jezus dat net van het kruis was afgenomen. Deze Piëta is daarmee een van de oudste Kempische beelden.
Het beeld heeft jarenlang in Beek gestaan, eerst in een kapel op de Luysen, daarna in de kerk van Beek. In 1617 werd het op een ossenwagen vervoerd naar een nieuwe bestemming.
Echter, eens de ossen voorbij de kerk van Bree kwamen, waren ze niet meer vooruit te krijgen. Wat men ook deed: de wagen kwam geen millimeter verder. Vlug begreep men dat er maar één oplossing was: het beeld van Maria een plaats geven in de kerk van Bree.
Het beeld verwijst naar de zesde smart van Maria: het dode lichaam van Jezus op haar schoot voordat het in het graf gelegd wordt. Deze Piëta neemt in onze kerk een bijzondere plaats in.

Het beeld staat prominent op een eigen altaar in een zijkapel en het is afgebeeld op een van de glasramen, gewijd aan de 25 jaarlijkse Mariafeesten.

Bij het beeld van Maria wordt veel gebeden om de bescherming van Maria te verkrijgen bij ziekte en in tijden van oorlog.

De 25-jaarlijkse feesten zijn dan ook vooral te zien als dankfeesten: via de eer die wij betuigen aan het Piëtabeeld willen wij Onze-Lieve-Vrouw erkennen als Beschermster van ons stadje Bree.

Nieuwsbrief 12

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 12 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de meimaand en geven een vooruitblik op de zomermaanden.

Even stil…

Voorbede
Heer, een moeder is het centrum van elk gezin, het middelpunt van zorgen en verzorgen,
midden in het leven van elke dag.
Ook Maria was een moeder; moeder van een kind, anders dan andere,
dat van kleins af zijn eigen weg ging.
Ook zij maakte zich zorgen. Ze leerde het aanvaarden, met pijn in haar hart.
Geef alle moeders de nodige kracht in hun mooie taak als moeder,
om hun kinderen te blijven steunen,
om voor hen altijd toevlucht te zijn van begrip en geborgenheid.
Gelezen door Mieke Lempens bij de opening van de Mariafeesten 2021

Terugblik op de meimaand, Mariamaand

In de maand mei werd Maria feestelijk geëerd. We brandden een kaarsje, we richtten een gebed tot Maria, we plaatsten een bloemetje bij een Mariabeeld, we stopten bij Haar tijdens onze fiets- of wandeltocht. Bij Maria vonden we steun om vol te houden, zoals zij dat gedaan heeft.
Voor velen was het een mooie meimaand, anders dan anders. Met heel veel moed en vertrouwen hielden we vol in deze moeilijke coronatijd.

Meimaand in ’t Hasselt

In dit bijzondere jaar voor Maria in Bree verhinderde corona ons om dit op gepaste wijze te vieren. Toch bleef Maria graag gezien. In deze onzekere tijden viel ons op dat de nood aan haar steun misschien zelfs nog groter was. In dit Mariaal jaar, waarin we Maria extra vieren, werd bij elk kapelletje een bordje geplaatst met informatie.

Maandag 3 mei 2021

Gebedsmoment bij de kapel van de BJB-meisjes, bij Bokken in de Hulsbosstraat.
De opkomst was goed. Leen heette iedereen welkom. Een kaars met het logo van het Mariaal jaar werd aangestoken.
Het rozenhoedje werd gebeden en afsluitend het Mariagebed van deken Jaak Janssen dat we vinden op de gebedenkaart van het Mariaal jaar om daarna weer rustig naar huis te gaan.

Maandag 10 mei 2021

Op maandag 10 mei werd een rozenhoedje gebeden bij het kapelletje van de familie Breemans. Een noveenkaars met het logo van de Mariafeesten werd aangestoken. Dit mooi verzorgd kapelletje in de landelijke omgeving van ’t Hasselt krijgt veel bezoekers van fietsers en wandelaars om bij Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes een kaarsje aan te steken, te bidden…

Maandag 17 mei 2021

Op maandag 17 mei werd bij de ‘Moeder van de Zaligmaker’ het rozenhoedje gebeden bij het kapelletje van de familie Segers. Leen gaf aan te bidden voor alle gezinnen die het heel moeilijk hebben in deze tijd.

Leen gaat daarna verder met het voorbidden en deken Jaak sluit af met een Mariagebed uit de Mariagebedenkaart. Ook bij dit kapelletje wordt een kaars geplaatst met het logo van de Mariafeesten 2021.
Naar aanleiding van het jaar van het dorp in 1978 werd een klein kapelletje gebouwd met rode bakstenen en betonnen dakpannen.
Peter was onze gastheer en vertelde ons dat hij dertig later het oorspronkelijk kapelletje heeft gerenoveerd. Hij metste er de huidige bakstenen kapel rond, alles werd verbeterd, de binnenmuurtjes en het glasvensterdeurtje.

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw is het originele beeld dat geschonken werd door de jagersbond. Het kapelletje wordt zeer goed onderhouden en kreeg voor deze gelegenheid een extra poetsbeurt.

Maandag 24 mei 2021

Maandag 24 mei, de weersvoorspelling gaf kans op regen. Even voor 20.00 uur begon een hevige regenbui, tijd voor het rozenhoedje bij het kapelletje van de familie Vangeloven. Het kapelletje werd In 1978 ter gelegenheid van het Jaar van het Dorp gebouwd. Hier wordt Maria als de ‘Maagd der Armen’ of Onze-Lieve-Vrouw van Banneux aanroepen. Even in auto’s gewacht tot Leen met haar dochter Rina onder een paraplu naar het kapelletje stapten. Anderen volgden haar voorbeeld en doorzetting. Een noveenkaars met het logo van de Mariafeesten werd aangestoken. Er zal gebeden worden, neen, geen volledig rozenhoedje, maar één tientje was de wens van Leen. Aansluitend las ze ook nog een Mariagebed van de gebedenkaart. Dit keer het gebed van Liliane Peeters. Kletsnat keerde iedereen snel huiswaarts.

Maandag 31 mei 2021

Maandag 31 mei 2021. We waren te gast bij het oudste kapelletje ‘Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand’ van ’t Hasselt om een rozenhoedje te bidden. Het kapelletje werd na de oorlog in 1916 uit dankbaarheid gebouwd, door de KSA van Bree gerestaureerd en nu onderhouden door Christine en haar familie. Opnieuw werd eerst een noveenkaars met het logo van de Mariafeesten aangestoken, dit keer door Marie-Claire. Leen opende de gebedsavond, heette iedereen welkom en nodigde uit om te bidden voor het welzijn van alle gezinnen, voor de gezinnen die veel verdriet hebben en voor ieders persoonlijke intentie. Christine was bereid om voor te bidden en diaken René sloot af met een Mariagebed. De laatste gebedsavond werd onder een stralende zon afgesloten. Een mooie traditie die sinds 1978 terug in ere werd hersteld.

Francine Drijkoningen

Gebedsmoment Mariagrot Gerkenberg – 23 mei 2021

Zondag 23 mei, Pinksteren. We waren te gast op het domein Triamant, Gerkenberg bij de Maria-grot voor een gebedsviering. Omwille van de coronamaatregelen hebben we ons in een kleine kring gericht tot Maria met gebed en muziek. Voorgangers Noël Heynickx en René Clijsters hebben ons via de zeven smarten meegenomen in het leven van Maria. We hebben gebe-den vanuit haar leven. Afwisselend werd gebeden en geluisterd naar Marialiederen.

Mariale viering Opitter – 30 mei 2021

In Opitter wordt traditioneel de meimaand op 31 mei afgesloten met een eucharistieviering en een kaarsjesprocessie.

Omdat we ons nu aan heel wat regeltjes moeten houden en we in het feestjaar “Maria graag gezien” zitten, hebben we het programma aangepast.

Op zondag 30 mei 2021 startten we om 19.00 uur in het zonovergoten Mariapark aan de kapel met een eucharistieviering.

E.H. Chris Jeunen ging voor in de eucharistie. Francine Drijkoningen zorgde met haar gelegenheidskoortje voor de mooie muzikale omlijsting.

Na de eucharistieviering las Sybrun Bienens het biddend gedicht dat hij voor de Mariafeesten geschreven had.

Alle aanwezigen werden dan uitgenodigd om van op hun plaats de rondgang van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te volgen. Het Mariapark is opgebouwd als een processietraject. De zeven staties stellen de Zeven Smarten van Maria voor. In dit Mariajaar werd bij elke statie een bordje geplaatst met het bijbels verhaal. De actualisering van elk verhaal werd door E.H. Chris Jeunen geschreven.
De meimaand in Opitter werd afgesloten met een deugddoende, sfeervolle Mariaviering. Dit jaar mocht dat met 50 gelovigen, volgend jaar hopelijk met heel veel volk.

In dit Mariajaar krijgt iedereen tot en met 15 september, het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, de gelegenheid om zelf de rondgang te komen maken.

Mia Vliegen

Mariagebed

Voor deze editie van de Mariafeesten 2021 werden nieuwe Mariagebeden geschreven, verkrijgbaar op een gebedenkaart. De gebedenkaart stellen we gratis ter beschikking. U kan ze vinden in de dekenale kerk van Bree of in de kapel van Opitter.

Maria,
Sommigen eren jou met bloemen en kaarsjes,
ik doe het met dit gedicht.
Vroeger heb ik nooit echt naar je omgekeken,
en dat spijt me.

Nu met ouder worden wil ik je juist bedanken.
Door jou begin ik terug de liefde te zien
in iedereen die ik liefheb.

Uw liefde heeft ook mij geholpen.
Ze heeft mij de zon terug getoond,
toen het onweer mij grijs kleurde
en ik de liefde even vergat.

Bedankt, Maria,
dat je mij de liefde hebt teruggebracht
en me hebt gered van het onweer.

Sybrun Bienens

Geloofsavond – 17 juni 2021

Op donderdag 17 juni waren we te gast bij Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten in de dekenale kerk van Bree.
Deken Jaak heeft in het kader van het Mariajaar toelichting gegeven bij de derde Smart ‘De terugvinding van Jezus in de Tempel’.

Het verhaal kreeg als ondertitel: ‘Als je kind je ontsnapt’.

Elk woord, elke zin werd ontleed zodat de betekenis van het verhaal voor iedereen duidelijk werd. Aanwezige gelovigen kregen de kans om in groepjes met elkaar in gesprek te gaan en verder na te denken over het verhaal. Er werden linken gelegd met ons persoonlijk verhaal en beleving, als ouder, maar vooral als moeder. Hoe en wanneer kunnen wij soms ons kind verloren geraken en telkens de weg proberen terug te vinden. Hoe bezorgd kunnen wij zijn als ouder, als moeder. We hebben leren loslaten om onze kinderen kansen te geven om zichzelf te zijn.

Als slot werd geluisterd naar onze nieuwe Marialiederen ‘Maria Lief’ en Maria graag gezien’ afgewisseld met persoonlijke voorbeden en gebed.

Francine Drijkoningen

Vooruitblik op de zomermaanden

• Kapellenpad
• Maria anders bekeken
• Maria, een open kans
• Televisiemis
• Mariale feestweek

Kapellenpad

Zeven heerlijke wandel- en fietsroutes langs 45 kapellen in alle woonkernen van Bree.

Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders en oma en opa en de auto, want er is ook een autoroute.

Elk pad brengt je verrassingen en opdrachten.
Je kan mooie prijzen winnen.

Doe mee.
Ontdek de Kapellenpadbrochure met alle info:
Centrale Balie Stadhuis Bree
Dekenij, Grauwe Torenwal 9, Bree 089/472266

De website mariafeesten-bree.be biedt je alle info over de Mariafeesten.

Ken jij het verhaal van de Ossenwagen?
Stuur je antwoord naar Mariafeestenbree2021@gmail.com misschien win je wel 7 ijsjes, voor elk pad één.
Smakelijk.

KAPELLENPAD, een organisatie van de 25-jaarlijkse Mariafeesten van Bree

Tentoonstelling ‘Maria anders bekeken’

3, 4, 10 en 11 juli
Kapel stadhuis van 14.00 uur tot 18.00 uur

De beelden spreken voor zich, Maria en kind, moeder en kind. We mogen thuiskomen in de gevoelens en emoties van de kunstenaars die bij de creaties werden opgewekt. Wat heeft elk van hen de kleuren en de stijl doen bepalen?

Een initiatief van de Kunstgroep Marie-France Geuens en Rina Neelen i.s.m. met Op-Art en andere kunstenaars.

Tentoonstelling ‘Maria, een open kans’

3 juli tot en met 11 juli
Dekenale Sint-Michielskerk Bree tijdens openingsuren van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Gasten van Open kans presenteren hun Maria kunstwerken.

Televisiemis

Zondag 1 augustus om 10.00 uur

Mariale feestweek in de dekenale Sint-Michielskerk Bree 8 – 15 augustus

We verwelkomen alle Maria’s uit Breese kerken
Zondag 8 augustus om 14.00 uur

Eucharistieviering
Dinsdag 10 augustus om 15.30 uur
Voor senioren en bewoners van woonzorgcentra

Gebedsavond
Woensdag 11 augustus om 19.30 uur

Zangnamiddag
Donderdag 12 augustus om 15.00 uur
Samen gekende Marialiederen zingen.

Maria Tenhemelopneming
Hoogfeest
15 augustus 2021
Plechtige eucharistieviering om 11.00 uur

Meer info

Omwille van corona raden we aan om recente info van alle activiteiten via onze website te raadplegen. U kan info volgen zoals reservaties, aanpassing van de planning, maatregelen… mariafeesten-bree.be
U kan u vragen stellen via ons emailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Boek – kapellen in Bree

Naast de kennismaking van de kapellen tijdens een fiets- of wandeltocht wordt aan een brochure gewerkt met meer informatie over alle kapellen van Bree.
Meer info volgt.

Kaarsen

U kan een 9-daagse noveenkaars of een kleine kaars met drie branddagen met het logo van de Mariafeesten 2021 aansteken in de dekenale Sint-Michielskerk van Bree.
U kan een kleine 3-dagen kaars laten branden in de kapel van Opitter.
Uiteraard kan u de kaarsen ook mee naar huis nemen om bij uw Mariabeeld te plaatsen of mee te nemen op ziekenbezoek.
De noveen kaars kost € 3 en de kleine kaars € 1,5.

Steun de Mariafeesten 2021 Bree – Dank

Dankzij uw bijdrage mag Maria stralen in het hart van alle mensen.
Vzw Mariafeesten: BE84 0689 3807 0859
Van harte dank aan allen die onze kas van de vzw Mariafeesten Bree geldelijk gesteund hebben.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Nieuwsbrief 11

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 11 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Meimaand, Mariamaand.

Even stil…

Voorbede
Maria, ik droom wel eens dat ik een lichtpunt zou mogen zijn in duistere dagen.
Ik wil heel dicht bij Jou zijn, Maria, en ook dicht bij de mensen die het zwaar hebben in hun leven.
Maria, geef Jij aan alle mensen de kracht om hun lijden en zorgen te dragen, en laat mij een lichtpunt zijn dat hun pijn helpt verlichten.
Liliane Peeters

Meimaand Mariamaand

In de maand mei wordt Maria feestelijk geëerd. We branden een kaarsje, we richten een gebed tot Maria, we plaatsen een bloemetje bij een Mariabeeld, we stoppen bij Haar tijdens onze fiets- of wandeltocht. Bij Maria vinden we steun om vol te houden, zoals zij dat gedaan heeft.
Voor iedereen een mooie meimaand gewenst en heel veel moed en vertrouwen om vol te houden in deze moeilijk coronatijd.

Mariagebed

Voor deze editie van de Mariafeesten 2021 werden nieuwe Mariagebeden geschreven, verkrijgbaar op een gebedenkaart. De gebedenkaart stellen we gratis ter beschikking. U kan ze vinden in de dekenale kerk van Bree of in de kapel van Opitter.

Weesgegroet Maria, Moeder van God,
Moeder van de kerk en van alle mensen.
Jij bent graag gezien.
Wil voor ons een gids en voorbeeld zijn.
Bevestig ons in het geloof dat God ook vandaag
arme en kleine mensen bevrijdt en ze blij en groot maakt.
Bid met ons mee om de gave van Gods Geest
in goede en kwade dagen.
Zeg ons elke dag opnieuw:
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”.
Moeder Maria, wees ons voorbeeld
van overgave en inzet.
Verkrijg voor ons een hart dat eerlijk is en zuiver,
een hart dat ruimte biedt aan allen,
een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen,
een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen.
Dan zullen wij naar Jezus’ woord en leven God beminnen,
de naaste liefhebben
en dienstbaar zijn aan kerk en wereld.
Amen
Roel Alders

Kaarsen

U kan een 9-daagse noveenkaars of een kleine kaars met drie branddagen met het logo van de Mariafeesten 2021 aansteken in de dekenale Sint-Michielskerk van Bree. U kan een kleine 3-dagen kaars laten branden in de kapel van Opitter. Uiteraard kan u de kaarsen ook mee naar huis nemen om bij uw Mariabeeld te plaatsen of mee te nemen op ziekenbezoek. De noveen kaars kost € 3 en de kleine kaars € 1,5.

Gebedsmoment Mariagrot – 23 mei 2021

Op zondag 23 mei, Pinksteren, zullen we ons richten tot Maria om Haar te eren en te danken.
Even stilstaan bij de moeilijke en mooie momenten in ons leven.

Omwille van de coronamaatregelen zullen we ons in kleine kring richten tot Maria met gebed en muziek.

Mariale viering Opitter – 30 mei 2021

Achter de kapel werd een Mariapark aangelegd met lindebomen. De zeven staties, het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, het beeld van het Heilig Hart en de Calvarieberg vormen een mooi geheel.
De zeven monumentjes met plaatsing van een kruisweg werden gebouwd ter ere van de zeven Smarten van Onze-Lieve-Vrouw.

In de kapel van Opitter wordt traditiegetrouw de meimaand
afgesloten met een viering en aansluitend een kaarsjesprocessie.

Voor dit Mariaal feestjaar kregen de monumentjes een poetsbeurt, want de kaarsjes-processie door de straten maakt plaats voor de oorspronkelijke kruisweg.
De 7 staties waren aan een dringende poetsbeurt toe. Dus met emmers, doeken, borstels en schroevendraaiers gingen we aan de slag. Het glas werd losgeschroefd en kreeg een grondige poets beurt. De beelden werden met borstel en plumeau voorzichtig schoongeveegd en waar nodig werd met water gepoetst. Na de poetsbeurt werd het glas teruggeplaatst en vastgeschroefd.

Omwille van Corona en de maatregelen die moeten opgevolgd worden zal deze viering doorgaan met een zeer beperkt aantal aanwezigen. De viering wordt opgenomen om iedereen de gelegenheid te geven mee te vieren. Vanaf 31 mei kan u kijken via onze website http://mariafeesten-bree.be/

Het èzendröpke 79

Het èzendröpke is een halfjaarlijks tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree.
In het nummer 79, mei 2021 werd in een uitgebreid artikel de oorsprong van de eeuwenlange Mariadevotie in Bree beschreven ‘325 jaar Mariaverering in Bree. Een wonderlijk middel tegen epidemieën’ door Jo Corstjens.
Een los exemplaar is verkrijgbaar aan € 6.

U kan het tijdschrift schriftelijk aanvragen via dit emailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Tentoonstelling ‘Maria anders bekeken’

Tussen zaterdag 3 juli en zondag 11 juli 2021 zal u een tentoonstelling kunnen bezoeken in de kapel van het stadhuis Bree.
Deze tentoonstelling is een initiatief van de Kunstgroep Marie-France Geuens en Rina Neelen in samenwerking met de vzw Mariafeesten Bree.
Heel wat kunstenaars van de Kunstgroep lieten zich inspireren door het beeld van Maria en kind, moeder en kind.
We mochten al heel wat beelden in ontwerp of afgewerkt zien.

Meer info volgt.

Wandel-, fiets- en autoroutes – zoektocht

We zijn al goed op weg… De legende van Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten van Bree heeft ons geïnspireerd om 7 routes uit te stippelen in Bree, Beek, Gerdingen, ’t Hasselt, Opitter, Opitter-Solt en Tongerlo. We komen langs alle kapelletjes die Bree rijk is en vooral in de natuur, landelijke omgevingen.

Een brochure met de beschrijving van alle routes wordt afgewerkt. Er zijn opdrachten voorzien voor alle leeftijdsgroepen, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De brochure is verkrijgbaar vanaf zaterdag 3 juli 2021. De zoektocht loopt tijdens de zomermaanden van 3 juli tot 3 oktober 2021.

Meer info volgt.

Boek ‘Ave Maria’ – kapelletjes in Bree

Naast de kennismaking van de kapelletjes tijdens een fiets- of wandeltocht wordt aan een brochure gewerkt met meer informatie over de kapelletjes van Bree.

Meer info volgt.

Moederdag in het Mariaal jaar

Op 9 mei vieren we Moederdag, een dag waarop alle mama’s extra in de watten worden gelegd. Kleutertjes knutselen op school, leren een gedichtje, lagere schoolkinderen bereiden een verrassing voor mama voor, kortom er wordt van alles voor mama’s gedaan, jonge mama’s, oudere mama’s, pleegmama’s, plusmama’s ….
Door corona zoeken we allerhande wegen om dit Mariaal Jaar toch een feestelijk karakter te geven omdat we geen grootse dingen kunnen organiseren. We willen Moederdag dan ook een beetje koppelen aan het Mariaal jaar. Net zoals Maria haar Zoon Jezus graag zag, zien alle moeders hun kinderen graag, en die moederliefde willen we in beelden laten spreken.
In het afgelopen jaar zijn in verschillende parochies van onze pastorale eenheid verschillende kindjes gedoopt. Aan de mama’s werd gevraagd om ons een foto te bezorgen waarin die moederliefde duidelijk zichtbaar is. Elk van hen beschreef ook heel mooi hoe de zorg en liefde om hun kind spreekt.

Dunja met Lien en Wout

Ik vind het zalig om mijn kinderen iedere dag een nieuw avontuur te laten ontdekken. En om dan ‘s avonds thuis al de verhalen erover te horen. Als je dan je kind gelukkig ziet dan is dat toch het allerbelangrijkste.

Sophie met Walt

Het moederschap voor mij:
samen spelen, lachen, knuffelen, dingen leren en ontdekken, troosten, samen zijn.

Melissa met Jonas en Marie Martha

Moeder zijn is voor mij ook SAMEN het levenspad bewandelen. SAMEN het leven ontdekken in al zijn aspecten. Moeder wor-den heeft me ook meer respect doen krijgen voor andere moeders en hun levenspad. We bewandelen SAMEN ons levenspad met onderweg voldoen-de avontuur. Een zorgzame moeder. Genieten van de knuffelmomenten die we samen hebben. Lekker kort bij mama nu het nog kan…

Elke met Lotte

Als ik zelf naar deze foto kijk word ik er heel blij van. Lotte is via IVF gekomen omdat ik niet op natuurlijke wijze zwanger kan geraken. Wij noemen haar dan ook altijd ons wondertje. Een eer dat ik haar mama mag zijn!

I’ll be your guardian my angel.

Als het om haar kind gaat staat elke moeder altijd klaar, is ze supersterk, geeft de fijnste knuffels, kan ze luisteren, kan ze helpen, kan ze vergeven en vergeten, kan ze vreugde en verdriet met je delen, is ze je beste vriendin…

Aan alle moeders, grootmoeders, overgrootmoeders en aan alle zorgzame dames, proficiat voor jullie feestdag. Dank voor al je lieve zorgen en net als Maria ben je graag gezien.

Proficiat aan alle moeders.

Devotiekapelletjes

Ave Maria
1954
Gerdingen
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart
1954
Gerdingen
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen
1963
Tongerlo
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
1965
Opitter

Markten met Maria

Aan het poortje van de dekenij daar waren ze te vinden. De kaarsen van de Mariafeesten kon je er kopen. De deken vroeg, toen hij zijn wekelijkse portie vis ging kopen, of er al wat verkocht waren. ‘Veel’ was het antwoord van marktventer René Luyten. Maar er werd nog meer ontmoet. Verteld en gelachen, elkaar in de ogen gekeken en af en toe een nood gelenigd. ‘De kerk is mooi geworden, jammer dat er geen vieringen zijn.’ ‘De markt is mijn enige contact van de hele week.’ ‘Geef mij twee kaarsen voor mijn vrouw. Ze is al 10 jaar dood. Ik mis ze nog elke dag.’

‘Thuis brand altijd een kaarsje, anders voel ik mij niet veilig’. ‘ Wanneer maken ze in het woon- en zorgcentrum eens een kaarsenhoek. Ik mag geen kaarsen branden en dat mis ik zo.’ ‘Corona heeft de Mariafeesten de nek omgedaan. ‘Wat ben ik blij dat ik jou zie!’ ‘Ik kom volgende week terug!’ Kom maar voor een babbel of een kaars. We zijn op de markt elke vrijdag van mei tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Tot als je weer eens gaat markten. We verwittigen Maria dat je komt.

Openingsfeest 25 maart 2021

We mochten een wonder-mooie en ontroerende a-vond beleven. We merken op dat de opname nog steeds wordt bekeken. Voor wie de uitzending heeft gemist blijft nog steeds de mogelijkheid om te kijken of te herbekijken.
Nieuwe Marialiederen kan u beluisteren in de livestream. Maria lief begint in de 30ste minuut en Maria graag begint in de 49ste minuut. De livestream werd al ruim 3100 maal bekeken.
Klik op de afbeelding om te kijken.
Teksten en partituren zijn verkrijgbaar via ons emailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Aan de slag met het Weesgegroet

Het Weesgegroet is dan ook na het Onzevader het meest gebruikte gebed in de katholieke Kerk en het meest bekende Mariagebed.
Vandaag bidden mensen van over de hele wereld het Weesgegroet in verschillende talen.

In deze online quiz leer je het Weesgegroet en de betekenis van het gebed beter kennen.

https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/aan-de-slag-met-het-weesgegroet

Steun de Mariafeesten 2021 Bree – Dank

Dankzij uw bijdrage mag Maria stralen in het hart van alle mensen.

Vzw Mariafeesten: BE84 0689 3807 0859

Van harte dank aan allen die onze kas van de vzw Mariafeesten Bree geldelijk gesteund hebben.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Nieuwsbrief 10

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 10 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Het Mariaal feestjaar werd geopend op donderdag 25 maart, Maria Boodschap.

Even Stil

Openingsfeest
We droomden van een nieuwe lente met wat meer vrijheid.
We hoopten op een nieuwe lente met wat meer perspectief.
We mogen zingen en we mogen bidden.
Francine Drijkoningen

Marialiederen voor de Mariafeesten 2021 Bree

Voor deze editie van de Mariafeesten 2021 werden 2 nieuwe Marialiederen geschreven die we u graag gelijkwaardig naast elkaar voorstellen. U kan ze zingen, u kan ze bidden.

Maria graag gezien

Tekst en muziek: Francine Drijkoningen

Wij knielen bij Maria neer, Zij luistert naar onze vragen
Aanhoort ons gebed, bij vreugde en verdriet, wij worden door haar gedragen.
Wij vinden bij haar hulp en troost, vertrouwen en hoop doet groeien.
Maria, een graag geziene Lieve Vrouw, ons hart doet ons open bloeien.

Ik vraag aan U, o Lieve Vrouw, te bidden voor al mijn zorgen.
In naam van elkeen, U eeuwig dankbaar zijn, gedenken U elke morgen.

Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria.
Gij begrijpt goed onze pijn. Laat ons tonen hoe dankbaar wij zijn.
Maria graag gezien, Maria graag gezien.
Verheugend U te ontmoeten, U bewonderend, dankend te groeten.

Wij haten oorlog en geweld, wij bidden voor rust en vrede.
Geen honger, een dak voor elke mens op aard’, geborgen en heel tevreden.
Wij zoeken steun bij angst en pijn, soms moeilijk om mee te leven.
Wij steken een kaarsje bij Maria aan en bidden dan nog heel even.

Ik vraag aan U, o Lieve Vrouw, een zegen aan ons te geven
Wij wensen voor alle mensen groot en klein, een toekomst, meer feest in ’t leven.

Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria.
Gij begrijpt goed onze pijn. Laat ons tonen hoe dankbaar wij zijn.
Maria graag gezien, Maria graag gezien.
Verheugend U te ontmoeten, U bewonderend, dankend te groeten.

Maria lief

Tekst: Els Diels
Muziek: Willy Martens

O Moeder van Smarten in ons mooie Bree.
Gij waakt over mij, volgt mijn wel en mijn wee.
Gij loutert mijn leed en verzacht mijn gemoed,
met U aan mijn zijde komt alles wel goed.

Maria lief, sta ons nabij, Maria lief, blijf mij nabij.
Maria lief, sta ons nabij, Maria lief, blijf mij nabij.

Mag ik tot U bidden voor zielen in nood.
De volken in oorlog op vlucht voor de dood,
de kind’ren in armoe met honger en pijn,
de mensen die eenzaam of radeloos zijn.

Maria lief, sta ons nabij, Maria lief, blijf mij nabij.
Maria lief, sta ons nabij, Maria lief, blijf mij nabij.

Ook wil ik U danken voor wat Gij ons geeft:
de mens die in deemoed zijn kleinheid beleeft;
de vriendschap en vreugde, ze zijn wonderschoon;
de eeuwige liefde van Jezus Uw Zoon.

Maria lief, sta ons nabij, Maria lief, blijf mij nabij.
Maria lief, sta ons nabij, Maria lief, blijf mij nabij.

Ach Moeder Maria, ik heb nog een wens.
Help mij door het leven als opgewekt mens.
Want enkel tevredenheid met wat men heeft,
is bron van een blij geluk zo lang men leeft.

Maria lief, U mag ik loven, met heel mijn hart hou ik van U.
Maria lief, U mag ik loven, met heel mijn hart hou ik van U!

Openingsfeest 25 maart 2021

We mochten een wondermooie en ontroerende avond beleven. Voor wie de uitzending heeft gemist blijft de mogelijkheid om te kijken of te herbekijken. Beide Marialiederen kan u beluisteren in de livestream. Maria lief begint in de 30ste minuut en Maria graag begint in de 49ste minuut. De livestream werd al ruim 2500 maal bekeken.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Feestelijke opening Mariaal jaar 2021

Op donderdag 25 maart 2021, werd ons Mariaal feestjaar 2021 geopend met een viering in de Sint-Michielskerk te Bree. Omwille van de geldende maatregelen werd de viering gehouden in besloten kring, maar werd er een livestream verzorgd. Deze stream is hieronder opnieuw te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=5YtgI6Vanws

Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze viering.

 • Francine Drijkoningen, coördinator Mariafeesten 2021
 • E.H. Roel Alders, pastoor
 • E.H. Jaak Janssen, deken
 • E.H. Vicaris-generaal Karel D’Huys, bisschoppelijk afgevaardigde
 • Liesbeth Van der Auwera, burgemeester
 • E. Zuster Trees, trappistinne van de priorij Klaarland te Lozen
 • Chris Schoofs, Koninklijk Brees Volkstoneel
 • Myriam Leurs
 • Marijke Vandebroek
 • Marina Rijken
 • Marina Neyens
 • Mieke Lempens
 • Marie Dams
 • Marie Wirix
 • Marie Claire Nijskens
 • Mia Casters
 • Mieke Popleu
 • Hubert Smeets, organist
 • Corrie Smeets, zang
 • Rik Smeets, zang
 • Anne-Marie Vliegen, zang
 • Silke Camp, danseres, leerling dansstudio Crescendo
 • Tika Tonnaer, piano, leerling Jeugdmuziekschool Bree
 • Tobi Tonnaer, gitaar, leerling Jeugdmuziekschool Bree
 • Jan Mertens, koster
 • Els Diels, tekst Marialied: Maria Lief
 • Willy Martens, muziek Marialied: Maria Lief
 • Francine Drijkoningen, tekst en muziek Marialied: Maria Graag Gezien
 • Ferm afdeling Gerdingen, bloemen
 • Giedo Custers, techniek
 • Jeroen Custers, techniek, met dank aan KV De Schalkse Drijfveren, vzw