Nieuwsbrief 13

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 13 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de activiteiten van de maand juli en geven een vooruitblik op de activiteiten van de maand augustus.

Even stil…

Vogels
Kijk naar de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt.
Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Matteüs 6:26

Eucharistieviering – uitzending via TV, CANVAS

Zondag 1 augustus om 10.00 uur .
Uitzending op CANVAS.

Monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van het bisdom Hasselt, zal voorgaan in deze eucharistieviering.

Omwille van de coronacrisis zijn we nog steeds gebonden aan coronamaatregelen zoals het maximum aantal mensen in erediensten.

Indien u graag aanwezig wil zijn in de Sint-Michielskerk om samen eucharistie te vieren kan u uw naam doorgeven via dit nummer: 0498 07 63 32.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Wie erbij wil zijn kan nu reserveren. We verwachten u dan graag om 09.45 uur in de kerk van Bree.

Maria’s in de bloemen

Sint-Michielskerk Bree
van 8 tot 15 augustus 2021
Maak het mee mogelijk en stort een bijdrage voor bloemen.
Alle Maria’s van de zeven kerkdorpen pronken in de kerk tussen massa’s bloemen en versiering dankzij uw bijdrage.

Stort op BE84 0689 3807 0859 met vermelding ‘bloemen Mariafeesten’.

Wij zijn zeer dankbaar voor de financiële steun die we reeds mochten ontvangen.

Terugblik op de maand juli

Op zaterdag 3 juli ging ons ‘Kapellenpad’ van start en de tentoonstellingen ‘Maria, een open kans’ en ‘Maria anders bekeken’ werden geopend. We zijn dankbaar dat zovelen een bijdrage leverden aan deze tentoonstelling, aan de Mariafeesten 2021. Ieder van hen had een eigen verhaal en gaf een speciale betekenis bij het kunstwerk. De link van Maria en kind naar moeder en kind had een bijzondere meerwaarde in het geheel. We hebben begrepen wat moeders voor hun kinderen betekenen, net als Maria voor haar Zoon Jezus. Met veel respect en waardering voor elk talent danken we alle deelnemende kunstenaars.

Tentoonstelling ‘Maria, een open kans’

Kunstwerken van de gasten van COVIDA, open kans

Van 3 juli tot en met 18 juli presenteerden de gasten van COVIDA, Open kans in de Sint-Michielskerk hun Maria kunstwerken.
Deze tentoonstelling lokte heel wat bezoekers en een bezoek bij Maria. Mensen kwamen kijken, bidden en een kaarsje aansteken.

Tentoonstelling ‘Maria anders bekeken’

Er zijn vier goed bezochte tentoonstellingsdagen achter de rug. Op 3, 4, 10 en 11 juli werden in de kapel van het stadhuis ruim 50 kunstwerken tentoongesteld van meerdere kunstenaars. Bezoekers werden verrast met beelden die voor zich spraken ‘Maria met kind’. Maria met kind werd vertaald naar ‘Moeder met kind’. We mochten thuiskomen in de gevoelens en emoties die bij de kunstenaars werden opgewekt tijdens de creaties ervan. Velen onder hen schreven bij hun werk een passende tekst om deze beleving te versterken.

Een initiatief van de Kunstgroep Marie-France Geuens en Rina Neelen in samenwerking met de stad Bree, de Kunstkring Op-Art van Opitter en andere grote kunstenaars zoals Jan Peeters (Maaseik) en Simonne Peeters (Tongerlo).

Kunstwerk van
Jan Peeters Maaseik 1945 – 2000


Het kwaad

Een moeder die haar kind beschermt tegen kwaad, ziekte, misbruik, honger en al het andere slechte in de wereld.

Jean-Pierre Harings eigenaar van dit kunstwerk

Kunstwerken van Simonne Peeters Tongerlo

De liefde van een moeder, dat blijven toch haar kinderen. Niemand in deze wereld kan deze liefde hinderen. Een liefdevol moederhart zal altijd blijven geven. Hoe oud een moeder ook wordt, die liefde blijft haar hele leven.

Tijdens vakanties in buitenland of langs Vlaamse wegen kwam ik veel kapellen tegen. Elk kapelletje heeft een eigen verhaal, elk kapelletje heeft voor mij een speciale herinnering. Verhalen, mooie herinneringen, gebeurtenissen in mijn leven, verdriet, bitterheid en pijn bepaalden mijn kleur en stijl.

Ogen en geest zijn nodig voor het verloop van een werk.

Bij Maria kom ik tot rust.


Simonne Peeters Kunstenares Tongerlo

Kunstgroep Marie-France Geuens en Rina Neelen
Kunstwerken van hun cursisten
Katie Degrave
Monique Dehasque
Mieke Dreesen
Brigitte Rinkes
Elly Dehasque

Mijn keuze ging uit naar groen, daar dit een levendige kleur is en staat voor de geborgenheid van de moeder die zich om haar kind ontfermt.
Het blauw daarentegen is een rustgevende kleur en verwijst tevens naar het spirituele.
De lammetjes aan de voet van Maria symboliseren het onschuldige en kwetsbare.
What you see is what you get: ik teken en schilder dingen zoals ik ze zie.
De liefde voor een kind, dat is een heel groot wonder.
En toch weer zo gewoon.
En het kind, dat kan er niet zonder.

Jos Loos
Brigitte Schriers
The Tears behind the Smile
Bert Van Gompel

Maria anders bekeken

Naar aanleiding van dit thema heb ik mijn schilderij gebaseerd op het moeder zijn en anders zijn. In onze samenleving wordt altijd naar perfectie gestreefd en dit wordt zo ook weergegeven in de media.

Mijn inspiratie heb ik opgedaan bij mijn vriendin die een super moeder is, maar helaas ook haar beperkingen heeft.

Ik ben blij dat ik de liefde tussen moeder en kind op deze manier heb kunnen vastleggen en hoop dat ik mensen kan doen nadenken dat er meer is dan alleen maar de perfecte plaatjes en situaties.

Mijn schilderij is ook niet perfect, maar mijn boodschap is wel duidelijk.
Respect en aandacht voor iedereen.

Marijke Gorissen

Maria, Moeder van hoop,

zegen wat Gij met ieder van ons begonnen zijt. dat we mogen leven van de vriendschap en trouw die we van elkaar verwachten.

Wees ons, door medemensen nabij in onze mooie momenten.

Wees ons nabij in de gewone, vanzelfsprekende dingen van het leven. Blijf ons door medemensen nabij wanneer we pijn en verdriet ons in het leven overvallen.

Laat nooit toe dat ons leven slijt aan gewoonten.
Laten we als brood en wijn zijn voor elkaar, tekenen van het leven.

Rina Neelen

Moeder en kind
Dit schilderij is geschilderd naar een foto van mijn dochter en kleinzoon.

De dame met het groene kleed
De vrouw aan het venster kan je vergelijken met Maria,
een moeder die uitkijkt naar de terugkeer van haar zoon, met een paternoster in de hand.
De groene kleur van het kleed is de kleur van het leven, veiligheid en energie. Dit is wat iedere moeder kan gebruiken.

Ingrid Schrijvers

Moeder en kind

Deze hedendaagse afbeelding van een moeder met een kind bewijst dat de moeder een bescherming en toeverlaat biedt voor haar kind.

Het toont een verbondenheid met elkaar. Het is zeker herkenbaar dat de moeders en zeker aan de zee altijd een zekere bezorgdheid tonen, eigen aan moeders.

Het is geen zonnig tafereel, maar een beetje donker. Ook als het wat minder goed gaat, reikt ze de hand.

Jacobus Terium

Meisje met de sluier

Alvorens Maria de Moeder Gods werd en vereerd over de hele wereld, was ze ooit een jonge vrouw.

Misschien zoals deze jonge dame die met serene blik de wereld aanschouwt.
Ook zij weet nog niet wat de toekomst zal brengen.

Martine Verstraete

Moeder met kind

Uit ruwe steen verrijst deze moeder met haar kind.

Ze is herleid tot de eenvoud zelve in tegenstelling tot de ruwe steen waaruit ze zijn geboren.

Een moederlijke liefde, “uit steen gehouwen”.

Beeldhouwwerk in groen steatiet, zeepsteen.

Martine Verstraete

Iconen, afgewerkt door Rina Neelen

Kunstkring OP-ART
Opitter

Maria en Kind Jezus geschilderd, in een innige verbondenheid, die liefde uitstraalt en moederlijke tederheid.
Beiden omringd met een gouden stralenkrans als teken van heiligdom.
Geplaatst tegen een donkere achtergrond, die oneindigheid weergeeft, en daarboven nog gouden astrologische symbolen.

John Coppen

Een moeder met haar kind, waarin een grote verbondenheid en samenhorigheid naar voren komt.
Dit doek is in spontaniteit ontstaan.

Annij Coppen

Moeder en kind, levenslang verbonden met elkaar.
Omgeven door de wonderen van de natuur. Een kind zien opgroeien en opvoeden is het mooiste wat een moeder geven kan.

Christine Proot

Moeder en kind

Gevlucht uit eigen land voor eeuwig in een tent gestrand. Weg van verkrachting en dood, weg van familie, gevlucht in uiterste nood.

In haar eigen ogen de verschrikking van het geziene geweld. Moedeloos en uitgeput, maar niet geveld, want zij moet voor haar kind blijven leven, enkel moedermelk kan zij nog geven.

Doorgaan tot aan de andere kant van de grens is voor hun beiden de ultieme wens.

Daar zou ze opnieuw kunnen leven en haar kind vrede en liefde geven.

Jean Flipkens

Moeder en kind volgen een pad in het park van het leven. Fier wandelt ze naast het leven dat ze heeft gegeven.
Vol gratie, maar toch met het hoofd licht gebogen, wakend over haar kind, uit de hoeken van haar ogen.
Daar is de brug naar het grote leven. Welke toekomst zal het tot haar kindje geven?
Het kind stapt naast haar met grote passen, een pop in de hand, pratend aan één stuk.
Ze is zo gelukkig met de kleur van haar kleedje en het hoedje; precies gelijk mama, voor haar het grootste geluk.

Jean Flipkens

Kapellenpad – wandelen, fietsen…

3 juli – 3 oktober 2021

Kapellenpad

Zeven heerlijke wandel- en fietsroutes langs 45 kapellen in alle woonkernen van Bree.

Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders en oma en opa en de auto, want er is ook een autoroute.

Elk pad brengt je verrassingen en opdrachten.
Je kan mooie prijzen winnen.

Doe mee.
Ontdek de Kapellenpadbrochure met alle info:
Centrale Balie Stadhuis Bree
Dekenij, Grauwe Torenwal 9, Bree 089/472266

€ 5 voor de brochure en wedstrijdformulier, u heeft hiermee de Mariafeesten 2021 Bree gesteund.

De website mariafeesten-bree.be biedt je alle info over de Mariafeesten.

Ken jij het verhaal van de Ossenwagen?
Stuur je antwoord naar Mariafeestenbree2021@gmail.com misschien win je wel 7 ijsjes, voor elk pad één.
(ijsjes wedstrijd eindigt 6 augustus)
Smakelijk.

Mariale feestweek in de dekenale Sint-Michielskerk Bree

8 – 15 augustus

We verwelkomen alle Maria’s uit Breese kerken
Zondag 8 augustus om 14.00 uur

Eucharistieviering
Dinsdag 10 augustus om 15.30 uur
Voor senioren en bewoners van woonzorgcentra

Gebedsavond
Woensdag 11 augustus om 19.30 uur

Zangnamiddag
Donderdag 12 augustus om 15.00 uur
Samen gekende Marialiederen zingen.

Maria Tenhemelopneming
Hoogfeest
15 augustus 2021
Plechtige eucharistieviering om 11.00 uur

Omwille van de coronacrisis zijn we nog steeds gebonden aan coronamaatregelen zoals het maximum aantal mensen in erediensten.
Indien u graag aanwezig wil zijn in de Sint-Michielskerk om samen eucharistie te vieren kan u uw naam doorgeven via het secretariaat van de dekenij op dit nummer: 089 47 22 66
U kan uw naam ook doorgeven via dit nummer: 0498 07 63 32.

Meer info

Omwille van corona raden we aan om recente info van alle activiteiten via onze website te raadplegen. U kan info volgen zoals reservaties, aanpassing van de planning, maatregelen… mariafeesten-bree.be
U kan u vragen stellen via ons emailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Mariagebed

Voor deze editie van de Mariafeesten 2021 werden nieuwe Mariagebeden geschreven, verkrijgbaar op een gebedenkaart.
De gebedenkaart stellen we gratis ter beschikking.
U kan ze vinden in de dekenale kerk van Bree of in de kapel van Opitter.

Maria,
U ging ons voor op de weg van geloven.
Uw vertrouwen geeft ons moed,
U bent een voorbeeld voor ons allen.
Vergezel ons op onze levensweg,
tijdens de mooie momenten,
tijdens de pijnlijke momenten,
laat ons nooit alleen. Dank U wel voor Uw voorbeeld.
Dank U wel voor Uw liefde en geloof.
Dank U wel voor Uw ja, dat we steeds tot bij U mogen komen.
U gaf ons Jezus, Zoon van God. We bidden dat we in Uw voetsporen mogen gaan, vol geloof en standvastigheid.
Bij U mogen komen en de altijddurende liefde mogen ervaren die U voor ons heeft
is een geschenk waarvoor woorden tekort schieten.
Amen

Diane Goossens Nicky en Sanne Knevels
Dit Mariagebed werd geschreven door een moeder en haar dochters.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.

Kapellenpad

Kapellenpad

Zeven heerlijke wandel- en fietsroutes langs 45 kapellen in alle woonkernen van Bree.

Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders en oma en opa en de auto, want er is ook een autoroute.

Elk pad brengt je verrassingen en opdrachten.
Je kan mooie prijzen winnen.

Doe mee.
Ontdek de Kapellenpadbrochure met alle info:
Centrale Balie Stadhuis Bree
Dekenij, Grauwe Torenwal 9, Bree 089/472266

De website mariafeesten-bree.be biedt je alle info over de Mariafeesten.

Ken jij het verhaal van de Ossenwagen?
Stuur je antwoord naar Mariafeestenbree2021@gmail.com misschien win je wel 7 ijsjes, voor elk pad één.
Smakelijk.

KAPELLENPAD, een organisatie van de 25-jaarlijkse Mariafeesten van Bree

Kapellenpad – Nuttige informatie

Nuttige informatie

Voor u op Kapellenpad vertrekt:

 • Lees aandachtig het wedstrijdreglement.
 • Voor u aan het Kapellenpad begint leest u best eerst de brochure. Bladzijde 2: legende Bladzijde 3: opdrachten 1, 2 en 3 Bladzijde 40: tips
 • Voor u aan een route begint leest u best eerst de info die behoort bij de route. Zo heeft u de vragen al in uw achterhoofd tijdens de tocht.
 • Tip: U maakt meer kans om in de prijzen te vallen door meerdere wedstrijdformulieren B in te dienen. A-formulier en B-formulier(en) hebben hetzelfde adres.
 • Er is een autoroute uitgeschreven. Op de brochure staat een QR-code. U komt dan binnen in een map met documenten.
  Wie de autoroute volgt heeft de brochure ‘Kapellenpad’ nodig voor de opdrachten en een wedstrijdformulier met unieke code om geldig deel te nemen.
 • Elke route start aan een kerk. U kan parkeren in de omgeving van de kerk.
 • De antwoorden van de vragen kan u vinden aan de kerk of kapel.
 • Het is nodig om bij privéwoningen aan te bellen. We respecteren hun privacy.
 • De routes lopen langs verschillende rustplaatsen, cafés, andere drink- en eetgelegenheden mocht u een pauze willen inlassen.
 • Tijdig indienen van wedstrijdformulieren, uiterlijk zondag 3 oktober.

Heeft u vragen? Wilt u iets melden?
0498 07 63 32

Kapellenpad – Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

 • Door deel te nemen aan de zoektocht ‘Kapellenpad’ gaat u akkoord met dit reglement.
 • De brochure en één A-formulier kost € 5. Men kan een onbeperkt aantal B-formulieren bekomen aan € 0,5. U maakt dan meer kans om in de prijzen te vallen. A-formulieren en B-formulieren worden samen ingediend met één adres.
 • Uitsluitend B-formulieren indienen is ongeldig deelnemen.
 • Eén A-formulier en één of meerdere B-formulieren indienen is wel geldig.
 • Alle wedstrijdformulieren A en B hebben een unieke code. Een kopie maken van een wedstrijdformulier is ongeldig deelnemen.
 • Het wedstrijdformulier is geldig als alle antwoorden ingevuld zijn.
 • Deponeer uw wedstrijdformulier tegen zondag 3 oktober 2021 in de brievenbus in de Sint-Michielskerk Bree of in de kapel Onze-Lieve-Vrouw der Bedrukten Opitter.
 • Als u het wedstrijdformulier definitief heeft ingediend kan u dit niet meer wijzigen.
 • De antwoordformulieren kunnen na afloop van de zoektocht niet worden teruggevraagd door de deelnemers.
 • Antwoorden op de vragen vindt u tijdens de zoektochtwandelingen op de stopplaatsen, aan de kerken en kapellen.
 • Tijdens de zoektocht communiceren de organisatoren noch over de inhoud van de vragen noch over de mogelijke antwoorden. Enkel door onvoorziene omstandigheden (zoals het verdwijnen van een cruciaal element om een vraag op te lossen) kan er gecommuniceerd worden.
 • Bij eventuele betwistingen is er geen verhaal mogelijk tegen de beslissing van de organisatoren.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen voor, tijdens of na de zoektocht. De deelnemers moeten altijd de wegcode respecteren. Let op bij parkeren in een blauwe zone.
 • Als u langs het parcours wordt geconfronteerd met een wegomlegging dan volgt u ofwel de tijdelijke verkeersborden of doet u een beroep op uw oriëntatievermogen of gps.
 • Als u tijdens de zoektocht opmerkingen hebt over wegaanduidingen of straatnaamborden die niet meer zichtbaar of beschadigd zijn, gelieve dat zo snel mogelijk te melden aan: 0498 07 63 32.
 • Na 3 oktober worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijzen zijn aangepast aan de leeftijd. Vergeet dus niet de leeftijd op het wedstrijdformulier in te vullen.

Heeft u vragen? Wilt u iets melden?
0498 07 63 32

KAPELLENPAD, een organisatie van de 25-jaarlijkse Mariafeesten van Bree