Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten – Legende

Een Breese legende geeft ons een belangrijke boodschap: niet de Breeënaren maar Maria zelf heeft er voor gekozen om in onze gemeenschap aanwezig te zijn. De Piëta was immers voor een andere plek bestemd.

Tussen 1391 en 1400 maakte een onbekende beeldhouwer dit houten beeld van Maria met op haar schoot het lichaam van Jezus dat net van het kruis was afgenomen. Deze Piëta is daarmee een van de oudste Kempische beelden.
Het beeld heeft jarenlang in Beek gestaan, eerst in een kapel op de Luysen, daarna in de kerk van Beek. In 1617 werd het op een ossenwagen vervoerd naar een nieuwe bestemming.
Echter, eens de ossen voorbij de kerk van Bree kwamen, waren ze niet meer vooruit te krijgen. Wat men ook deed: de wagen kwam geen millimeter verder. Vlug begreep men dat er maar één oplossing was: het beeld van Maria een plaats geven in de kerk van Bree.
Het beeld verwijst naar de zesde smart van Maria: het dode lichaam van Jezus op haar schoot voordat het in het graf gelegd wordt. Deze Piëta neemt in onze kerk een bijzondere plaats in.

Het beeld staat prominent op een eigen altaar in een zijkapel en het is afgebeeld op een van de glasramen, gewijd aan de 25 jaarlijkse Mariafeesten.

Bij het beeld van Maria wordt veel gebeden om de bescherming van Maria te verkrijgen bij ziekte en in tijden van oorlog.

De 25-jaarlijkse feesten zijn dan ook vooral te zien als dankfeesten: via de eer die wij betuigen aan het Piëtabeeld willen wij Onze-Lieve-Vrouw erkennen als Beschermster van ons stadje Bree.

Nieuwsbrief 12

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 12 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de meimaand en geven een vooruitblik op de zomermaanden.

Even stil…

Voorbede
Heer, een moeder is het centrum van elk gezin, het middelpunt van zorgen en verzorgen,
midden in het leven van elke dag.
Ook Maria was een moeder; moeder van een kind, anders dan andere,
dat van kleins af zijn eigen weg ging.
Ook zij maakte zich zorgen. Ze leerde het aanvaarden, met pijn in haar hart.
Geef alle moeders de nodige kracht in hun mooie taak als moeder,
om hun kinderen te blijven steunen,
om voor hen altijd toevlucht te zijn van begrip en geborgenheid.
Gelezen door Mieke Lempens bij de opening van de Mariafeesten 2021

Terugblik op de meimaand, Mariamaand

In de maand mei werd Maria feestelijk geëerd. We brandden een kaarsje, we richtten een gebed tot Maria, we plaatsten een bloemetje bij een Mariabeeld, we stopten bij Haar tijdens onze fiets- of wandeltocht. Bij Maria vonden we steun om vol te houden, zoals zij dat gedaan heeft.
Voor velen was het een mooie meimaand, anders dan anders. Met heel veel moed en vertrouwen hielden we vol in deze moeilijke coronatijd.

Meimaand in ’t Hasselt

In dit bijzondere jaar voor Maria in Bree verhinderde corona ons om dit op gepaste wijze te vieren. Toch bleef Maria graag gezien. In deze onzekere tijden viel ons op dat de nood aan haar steun misschien zelfs nog groter was. In dit Mariaal jaar, waarin we Maria extra vieren, werd bij elk kapelletje een bordje geplaatst met informatie.

Maandag 3 mei 2021

Gebedsmoment bij de kapel van de BJB-meisjes, bij Bokken in de Hulsbosstraat.
De opkomst was goed. Leen heette iedereen welkom. Een kaars met het logo van het Mariaal jaar werd aangestoken.
Het rozenhoedje werd gebeden en afsluitend het Mariagebed van deken Jaak Janssen dat we vinden op de gebedenkaart van het Mariaal jaar om daarna weer rustig naar huis te gaan.

Maandag 10 mei 2021

Op maandag 10 mei werd een rozenhoedje gebeden bij het kapelletje van de familie Breemans. Een noveenkaars met het logo van de Mariafeesten werd aangestoken. Dit mooi verzorgd kapelletje in de landelijke omgeving van ’t Hasselt krijgt veel bezoekers van fietsers en wandelaars om bij Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes een kaarsje aan te steken, te bidden…

Maandag 17 mei 2021

Op maandag 17 mei werd bij de ‘Moeder van de Zaligmaker’ het rozenhoedje gebeden bij het kapelletje van de familie Segers. Leen gaf aan te bidden voor alle gezinnen die het heel moeilijk hebben in deze tijd.

Leen gaat daarna verder met het voorbidden en deken Jaak sluit af met een Mariagebed uit de Mariagebedenkaart. Ook bij dit kapelletje wordt een kaars geplaatst met het logo van de Mariafeesten 2021.
Naar aanleiding van het jaar van het dorp in 1978 werd een klein kapelletje gebouwd met rode bakstenen en betonnen dakpannen.
Peter was onze gastheer en vertelde ons dat hij dertig later het oorspronkelijk kapelletje heeft gerenoveerd. Hij metste er de huidige bakstenen kapel rond, alles werd verbeterd, de binnenmuurtjes en het glasvensterdeurtje.

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw is het originele beeld dat geschonken werd door de jagersbond. Het kapelletje wordt zeer goed onderhouden en kreeg voor deze gelegenheid een extra poetsbeurt.

Maandag 24 mei 2021

Maandag 24 mei, de weersvoorspelling gaf kans op regen. Even voor 20.00 uur begon een hevige regenbui, tijd voor het rozenhoedje bij het kapelletje van de familie Vangeloven. Het kapelletje werd In 1978 ter gelegenheid van het Jaar van het Dorp gebouwd. Hier wordt Maria als de ‘Maagd der Armen’ of Onze-Lieve-Vrouw van Banneux aanroepen. Even in auto’s gewacht tot Leen met haar dochter Rina onder een paraplu naar het kapelletje stapten. Anderen volgden haar voorbeeld en doorzetting. Een noveenkaars met het logo van de Mariafeesten werd aangestoken. Er zal gebeden worden, neen, geen volledig rozenhoedje, maar één tientje was de wens van Leen. Aansluitend las ze ook nog een Mariagebed van de gebedenkaart. Dit keer het gebed van Liliane Peeters. Kletsnat keerde iedereen snel huiswaarts.

Maandag 31 mei 2021

Maandag 31 mei 2021. We waren te gast bij het oudste kapelletje ‘Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand’ van ’t Hasselt om een rozenhoedje te bidden. Het kapelletje werd na de oorlog in 1916 uit dankbaarheid gebouwd, door de KSA van Bree gerestaureerd en nu onderhouden door Christine en haar familie. Opnieuw werd eerst een noveenkaars met het logo van de Mariafeesten aangestoken, dit keer door Marie-Claire. Leen opende de gebedsavond, heette iedereen welkom en nodigde uit om te bidden voor het welzijn van alle gezinnen, voor de gezinnen die veel verdriet hebben en voor ieders persoonlijke intentie. Christine was bereid om voor te bidden en diaken René sloot af met een Mariagebed. De laatste gebedsavond werd onder een stralende zon afgesloten. Een mooie traditie die sinds 1978 terug in ere werd hersteld.

Francine Drijkoningen

Gebedsmoment Mariagrot Gerkenberg – 23 mei 2021

Zondag 23 mei, Pinksteren. We waren te gast op het domein Triamant, Gerkenberg bij de Maria-grot voor een gebedsviering. Omwille van de coronamaatregelen hebben we ons in een kleine kring gericht tot Maria met gebed en muziek. Voorgangers Noël Heynickx en René Clijsters hebben ons via de zeven smarten meegenomen in het leven van Maria. We hebben gebe-den vanuit haar leven. Afwisselend werd gebeden en geluisterd naar Marialiederen.

Mariale viering Opitter – 30 mei 2021

In Opitter wordt traditioneel de meimaand op 31 mei afgesloten met een eucharistieviering en een kaarsjesprocessie.

Omdat we ons nu aan heel wat regeltjes moeten houden en we in het feestjaar “Maria graag gezien” zitten, hebben we het programma aangepast.

Op zondag 30 mei 2021 startten we om 19.00 uur in het zonovergoten Mariapark aan de kapel met een eucharistieviering.

E.H. Chris Jeunen ging voor in de eucharistie. Francine Drijkoningen zorgde met haar gelegenheidskoortje voor de mooie muzikale omlijsting.

Na de eucharistieviering las Sybrun Bienens het biddend gedicht dat hij voor de Mariafeesten geschreven had.

Alle aanwezigen werden dan uitgenodigd om van op hun plaats de rondgang van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te volgen. Het Mariapark is opgebouwd als een processietraject. De zeven staties stellen de Zeven Smarten van Maria voor. In dit Mariajaar werd bij elke statie een bordje geplaatst met het bijbels verhaal. De actualisering van elk verhaal werd door E.H. Chris Jeunen geschreven.
De meimaand in Opitter werd afgesloten met een deugddoende, sfeervolle Mariaviering. Dit jaar mocht dat met 50 gelovigen, volgend jaar hopelijk met heel veel volk.

In dit Mariajaar krijgt iedereen tot en met 15 september, het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, de gelegenheid om zelf de rondgang te komen maken.

Mia Vliegen

Mariagebed

Voor deze editie van de Mariafeesten 2021 werden nieuwe Mariagebeden geschreven, verkrijgbaar op een gebedenkaart. De gebedenkaart stellen we gratis ter beschikking. U kan ze vinden in de dekenale kerk van Bree of in de kapel van Opitter.

Maria,
Sommigen eren jou met bloemen en kaarsjes,
ik doe het met dit gedicht.
Vroeger heb ik nooit echt naar je omgekeken,
en dat spijt me.

Nu met ouder worden wil ik je juist bedanken.
Door jou begin ik terug de liefde te zien
in iedereen die ik liefheb.

Uw liefde heeft ook mij geholpen.
Ze heeft mij de zon terug getoond,
toen het onweer mij grijs kleurde
en ik de liefde even vergat.

Bedankt, Maria,
dat je mij de liefde hebt teruggebracht
en me hebt gered van het onweer.

Sybrun Bienens

Geloofsavond – 17 juni 2021

Op donderdag 17 juni waren we te gast bij Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten in de dekenale kerk van Bree.
Deken Jaak heeft in het kader van het Mariajaar toelichting gegeven bij de derde Smart ‘De terugvinding van Jezus in de Tempel’.

Het verhaal kreeg als ondertitel: ‘Als je kind je ontsnapt’.

Elk woord, elke zin werd ontleed zodat de betekenis van het verhaal voor iedereen duidelijk werd. Aanwezige gelovigen kregen de kans om in groepjes met elkaar in gesprek te gaan en verder na te denken over het verhaal. Er werden linken gelegd met ons persoonlijk verhaal en beleving, als ouder, maar vooral als moeder. Hoe en wanneer kunnen wij soms ons kind verloren geraken en telkens de weg proberen terug te vinden. Hoe bezorgd kunnen wij zijn als ouder, als moeder. We hebben leren loslaten om onze kinderen kansen te geven om zichzelf te zijn.

Als slot werd geluisterd naar onze nieuwe Marialiederen ‘Maria Lief’ en Maria graag gezien’ afgewisseld met persoonlijke voorbeden en gebed.

Francine Drijkoningen

Vooruitblik op de zomermaanden

• Kapellenpad
• Maria anders bekeken
• Maria, een open kans
• Televisiemis
• Mariale feestweek

Kapellenpad

Zeven heerlijke wandel- en fietsroutes langs 45 kapellen in alle woonkernen van Bree.

Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders en oma en opa en de auto, want er is ook een autoroute.

Elk pad brengt je verrassingen en opdrachten.
Je kan mooie prijzen winnen.

Doe mee.
Ontdek de Kapellenpadbrochure met alle info:
Centrale Balie Stadhuis Bree
Dekenij, Grauwe Torenwal 9, Bree 089/472266

De website mariafeesten-bree.be biedt je alle info over de Mariafeesten.

Ken jij het verhaal van de Ossenwagen?
Stuur je antwoord naar Mariafeestenbree2021@gmail.com misschien win je wel 7 ijsjes, voor elk pad één.
Smakelijk.

KAPELLENPAD, een organisatie van de 25-jaarlijkse Mariafeesten van Bree

Tentoonstelling ‘Maria anders bekeken’

3, 4, 10 en 11 juli
Kapel stadhuis van 14.00 uur tot 18.00 uur

De beelden spreken voor zich, Maria en kind, moeder en kind. We mogen thuiskomen in de gevoelens en emoties van de kunstenaars die bij de creaties werden opgewekt. Wat heeft elk van hen de kleuren en de stijl doen bepalen?

Een initiatief van de Kunstgroep Marie-France Geuens en Rina Neelen i.s.m. met Op-Art en andere kunstenaars.

Tentoonstelling ‘Maria, een open kans’

3 juli tot en met 11 juli
Dekenale Sint-Michielskerk Bree tijdens openingsuren van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Gasten van Open kans presenteren hun Maria kunstwerken.

Televisiemis

Zondag 1 augustus om 10.00 uur

Mariale feestweek in de dekenale Sint-Michielskerk Bree 8 – 15 augustus

We verwelkomen alle Maria’s uit Breese kerken
Zondag 8 augustus om 14.00 uur

Eucharistieviering
Dinsdag 10 augustus om 15.30 uur
Voor senioren en bewoners van woonzorgcentra

Gebedsavond
Woensdag 11 augustus om 19.30 uur

Zangnamiddag
Donderdag 12 augustus om 15.00 uur
Samen gekende Marialiederen zingen.

Maria Tenhemelopneming
Hoogfeest
15 augustus 2021
Plechtige eucharistieviering om 11.00 uur

Meer info

Omwille van corona raden we aan om recente info van alle activiteiten via onze website te raadplegen. U kan info volgen zoals reservaties, aanpassing van de planning, maatregelen… mariafeesten-bree.be
U kan u vragen stellen via ons emailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Boek – kapellen in Bree

Naast de kennismaking van de kapellen tijdens een fiets- of wandeltocht wordt aan een brochure gewerkt met meer informatie over alle kapellen van Bree.
Meer info volgt.

Kaarsen

U kan een 9-daagse noveenkaars of een kleine kaars met drie branddagen met het logo van de Mariafeesten 2021 aansteken in de dekenale Sint-Michielskerk van Bree.
U kan een kleine 3-dagen kaars laten branden in de kapel van Opitter.
Uiteraard kan u de kaarsen ook mee naar huis nemen om bij uw Mariabeeld te plaatsen of mee te nemen op ziekenbezoek.
De noveen kaars kost € 3 en de kleine kaars € 1,5.

Steun de Mariafeesten 2021 Bree – Dank

Dankzij uw bijdrage mag Maria stralen in het hart van alle mensen.
Vzw Mariafeesten: BE84 0689 3807 0859
Van harte dank aan allen die onze kas van de vzw Mariafeesten Bree geldelijk gesteund hebben.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.