Nieuwsbrief 11

Beste lezer
Dit is nieuwsbrief 11 waarmee we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze organisatie. Meimaand, Mariamaand.

Even stil…

Voorbede
Maria, ik droom wel eens dat ik een lichtpunt zou mogen zijn in duistere dagen.
Ik wil heel dicht bij Jou zijn, Maria, en ook dicht bij de mensen die het zwaar hebben in hun leven.
Maria, geef Jij aan alle mensen de kracht om hun lijden en zorgen te dragen, en laat mij een lichtpunt zijn dat hun pijn helpt verlichten.
Liliane Peeters

Meimaand Mariamaand

In de maand mei wordt Maria feestelijk geëerd. We branden een kaarsje, we richten een gebed tot Maria, we plaatsen een bloemetje bij een Mariabeeld, we stoppen bij Haar tijdens onze fiets- of wandeltocht. Bij Maria vinden we steun om vol te houden, zoals zij dat gedaan heeft.
Voor iedereen een mooie meimaand gewenst en heel veel moed en vertrouwen om vol te houden in deze moeilijk coronatijd.

Mariagebed

Voor deze editie van de Mariafeesten 2021 werden nieuwe Mariagebeden geschreven, verkrijgbaar op een gebedenkaart. De gebedenkaart stellen we gratis ter beschikking. U kan ze vinden in de dekenale kerk van Bree of in de kapel van Opitter.

Weesgegroet Maria, Moeder van God,
Moeder van de kerk en van alle mensen.
Jij bent graag gezien.
Wil voor ons een gids en voorbeeld zijn.
Bevestig ons in het geloof dat God ook vandaag
arme en kleine mensen bevrijdt en ze blij en groot maakt.
Bid met ons mee om de gave van Gods Geest
in goede en kwade dagen.
Zeg ons elke dag opnieuw:
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”.
Moeder Maria, wees ons voorbeeld
van overgave en inzet.
Verkrijg voor ons een hart dat eerlijk is en zuiver,
een hart dat ruimte biedt aan allen,
een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen,
een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen.
Dan zullen wij naar Jezus’ woord en leven God beminnen,
de naaste liefhebben
en dienstbaar zijn aan kerk en wereld.
Amen
Roel Alders

Kaarsen

U kan een 9-daagse noveenkaars of een kleine kaars met drie branddagen met het logo van de Mariafeesten 2021 aansteken in de dekenale Sint-Michielskerk van Bree. U kan een kleine 3-dagen kaars laten branden in de kapel van Opitter. Uiteraard kan u de kaarsen ook mee naar huis nemen om bij uw Mariabeeld te plaatsen of mee te nemen op ziekenbezoek. De noveen kaars kost € 3 en de kleine kaars € 1,5.

Gebedsmoment Mariagrot – 23 mei 2021

Op zondag 23 mei, Pinksteren, zullen we ons richten tot Maria om Haar te eren en te danken.
Even stilstaan bij de moeilijke en mooie momenten in ons leven.

Omwille van de coronamaatregelen zullen we ons in kleine kring richten tot Maria met gebed en muziek.

Mariale viering Opitter – 30 mei 2021

Achter de kapel werd een Mariapark aangelegd met lindebomen. De zeven staties, het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, het beeld van het Heilig Hart en de Calvarieberg vormen een mooi geheel.
De zeven monumentjes met plaatsing van een kruisweg werden gebouwd ter ere van de zeven Smarten van Onze-Lieve-Vrouw.

In de kapel van Opitter wordt traditiegetrouw de meimaand
afgesloten met een viering en aansluitend een kaarsjesprocessie.

Voor dit Mariaal feestjaar kregen de monumentjes een poetsbeurt, want de kaarsjes-processie door de straten maakt plaats voor de oorspronkelijke kruisweg.
De 7 staties waren aan een dringende poetsbeurt toe. Dus met emmers, doeken, borstels en schroevendraaiers gingen we aan de slag. Het glas werd losgeschroefd en kreeg een grondige poets beurt. De beelden werden met borstel en plumeau voorzichtig schoongeveegd en waar nodig werd met water gepoetst. Na de poetsbeurt werd het glas teruggeplaatst en vastgeschroefd.

Omwille van Corona en de maatregelen die moeten opgevolgd worden zal deze viering doorgaan met een zeer beperkt aantal aanwezigen. De viering wordt opgenomen om iedereen de gelegenheid te geven mee te vieren. Vanaf 31 mei kan u kijken via onze website http://mariafeesten-bree.be/

Het èzendröpke 79

Het èzendröpke is een halfjaarlijks tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree.
In het nummer 79, mei 2021 werd in een uitgebreid artikel de oorsprong van de eeuwenlange Mariadevotie in Bree beschreven ‘325 jaar Mariaverering in Bree. Een wonderlijk middel tegen epidemieën’ door Jo Corstjens.
Een los exemplaar is verkrijgbaar aan € 6.

U kan het tijdschrift schriftelijk aanvragen via dit emailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Tentoonstelling ‘Maria anders bekeken’

Tussen zaterdag 3 juli en zondag 11 juli 2021 zal u een tentoonstelling kunnen bezoeken in de kapel van het stadhuis Bree.
Deze tentoonstelling is een initiatief van de Kunstgroep Marie-France Geuens en Rina Neelen in samenwerking met de vzw Mariafeesten Bree.
Heel wat kunstenaars van de Kunstgroep lieten zich inspireren door het beeld van Maria en kind, moeder en kind.
We mochten al heel wat beelden in ontwerp of afgewerkt zien.

Meer info volgt.

Wandel-, fiets- en autoroutes – zoektocht

We zijn al goed op weg… De legende van Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten van Bree heeft ons geïnspireerd om 7 routes uit te stippelen in Bree, Beek, Gerdingen, ’t Hasselt, Opitter, Opitter-Solt en Tongerlo. We komen langs alle kapelletjes die Bree rijk is en vooral in de natuur, landelijke omgevingen.

Een brochure met de beschrijving van alle routes wordt afgewerkt. Er zijn opdrachten voorzien voor alle leeftijdsgroepen, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De brochure is verkrijgbaar vanaf zaterdag 3 juli 2021. De zoektocht loopt tijdens de zomermaanden van 3 juli tot 3 oktober 2021.

Meer info volgt.

Boek ‘Ave Maria’ – kapelletjes in Bree

Naast de kennismaking van de kapelletjes tijdens een fiets- of wandeltocht wordt aan een brochure gewerkt met meer informatie over de kapelletjes van Bree.

Meer info volgt.

Moederdag in het Mariaal jaar

Op 9 mei vieren we Moederdag, een dag waarop alle mama’s extra in de watten worden gelegd. Kleutertjes knutselen op school, leren een gedichtje, lagere schoolkinderen bereiden een verrassing voor mama voor, kortom er wordt van alles voor mama’s gedaan, jonge mama’s, oudere mama’s, pleegmama’s, plusmama’s ….
Door corona zoeken we allerhande wegen om dit Mariaal Jaar toch een feestelijk karakter te geven omdat we geen grootse dingen kunnen organiseren. We willen Moederdag dan ook een beetje koppelen aan het Mariaal jaar. Net zoals Maria haar Zoon Jezus graag zag, zien alle moeders hun kinderen graag, en die moederliefde willen we in beelden laten spreken.
In het afgelopen jaar zijn in verschillende parochies van onze pastorale eenheid verschillende kindjes gedoopt. Aan de mama’s werd gevraagd om ons een foto te bezorgen waarin die moederliefde duidelijk zichtbaar is. Elk van hen beschreef ook heel mooi hoe de zorg en liefde om hun kind spreekt.

Dunja met Lien en Wout

Ik vind het zalig om mijn kinderen iedere dag een nieuw avontuur te laten ontdekken. En om dan ‘s avonds thuis al de verhalen erover te horen. Als je dan je kind gelukkig ziet dan is dat toch het allerbelangrijkste.

Sophie met Walt

Het moederschap voor mij:
samen spelen, lachen, knuffelen, dingen leren en ontdekken, troosten, samen zijn.

Melissa met Jonas en Marie Martha

Moeder zijn is voor mij ook SAMEN het levenspad bewandelen. SAMEN het leven ontdekken in al zijn aspecten. Moeder wor-den heeft me ook meer respect doen krijgen voor andere moeders en hun levenspad. We bewandelen SAMEN ons levenspad met onderweg voldoen-de avontuur. Een zorgzame moeder. Genieten van de knuffelmomenten die we samen hebben. Lekker kort bij mama nu het nog kan…

Elke met Lotte

Als ik zelf naar deze foto kijk word ik er heel blij van. Lotte is via IVF gekomen omdat ik niet op natuurlijke wijze zwanger kan geraken. Wij noemen haar dan ook altijd ons wondertje. Een eer dat ik haar mama mag zijn!

I’ll be your guardian my angel.

Als het om haar kind gaat staat elke moeder altijd klaar, is ze supersterk, geeft de fijnste knuffels, kan ze luisteren, kan ze helpen, kan ze vergeven en vergeten, kan ze vreugde en verdriet met je delen, is ze je beste vriendin…

Aan alle moeders, grootmoeders, overgrootmoeders en aan alle zorgzame dames, proficiat voor jullie feestdag. Dank voor al je lieve zorgen en net als Maria ben je graag gezien.

Proficiat aan alle moeders.

Devotiekapelletjes

Ave Maria
1954
Gerdingen
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart
1954
Gerdingen
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen
1963
Tongerlo
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
1965
Opitter

Markten met Maria

Aan het poortje van de dekenij daar waren ze te vinden. De kaarsen van de Mariafeesten kon je er kopen. De deken vroeg, toen hij zijn wekelijkse portie vis ging kopen, of er al wat verkocht waren. ‘Veel’ was het antwoord van marktventer René Luyten. Maar er werd nog meer ontmoet. Verteld en gelachen, elkaar in de ogen gekeken en af en toe een nood gelenigd. ‘De kerk is mooi geworden, jammer dat er geen vieringen zijn.’ ‘De markt is mijn enige contact van de hele week.’ ‘Geef mij twee kaarsen voor mijn vrouw. Ze is al 10 jaar dood. Ik mis ze nog elke dag.’

‘Thuis brand altijd een kaarsje, anders voel ik mij niet veilig’. ‘ Wanneer maken ze in het woon- en zorgcentrum eens een kaarsenhoek. Ik mag geen kaarsen branden en dat mis ik zo.’ ‘Corona heeft de Mariafeesten de nek omgedaan. ‘Wat ben ik blij dat ik jou zie!’ ‘Ik kom volgende week terug!’ Kom maar voor een babbel of een kaars. We zijn op de markt elke vrijdag van mei tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Tot als je weer eens gaat markten. We verwittigen Maria dat je komt.

Openingsfeest 25 maart 2021

We mochten een wonder-mooie en ontroerende a-vond beleven. We merken op dat de opname nog steeds wordt bekeken. Voor wie de uitzending heeft gemist blijft nog steeds de mogelijkheid om te kijken of te herbekijken.
Nieuwe Marialiederen kan u beluisteren in de livestream. Maria lief begint in de 30ste minuut en Maria graag begint in de 49ste minuut. De livestream werd al ruim 3100 maal bekeken.
Klik op de afbeelding om te kijken.
Teksten en partituren zijn verkrijgbaar via ons emailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Aan de slag met het Weesgegroet

Het Weesgegroet is dan ook na het Onzevader het meest gebruikte gebed in de katholieke Kerk en het meest bekende Mariagebed.
Vandaag bidden mensen van over de hele wereld het Weesgegroet in verschillende talen.

In deze online quiz leer je het Weesgegroet en de betekenis van het gebed beter kennen.

https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/aan-de-slag-met-het-weesgegroet

Steun de Mariafeesten 2021 Bree – Dank

Dankzij uw bijdrage mag Maria stralen in het hart van alle mensen.

Vzw Mariafeesten: BE84 0689 3807 0859

Van harte dank aan allen die onze kas van de vzw Mariafeesten Bree geldelijk gesteund hebben.

Media

Volg ons via dit adres: http://mariafeesten-bree.be/

E-mail

U kan ons bereiken door het contactformulier in te vullen of via dit e-mailadres: mariafeestenbree2021@gmail.com

Nieuwsbrief

We zullen op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief via email, website en facebook verspreiden om u verder op de hoogte te houden. Misschien heeft u deze nieuwsbrief via een ander kanaal ontvangen.
U kan aanvragen om de nieuwsbrieven in uw persoonlijke mailbox te ontvangen door dit formulier in te vullen.

U mag deze nieuwsbrief verder verspreiden en doorsturen naar uw contactpersonen.